Nyheter

Att vara snäll ger inga särskilda rättigheter

24 maj 2022

Om du läser den här texten går det att ta för givet att du har sett årets omgång av SVT:s Gift vid första ögonkastet. Då går det också att anta att du har genererat minst en åsikt om paret Märtha och Axel. Det tycks vara oundvikligt.

Läs mer

Hur pratar vi med killar som använder våld i nära relationer?

19 maj 2022

Den 17 maj lanserade MÄN en samtalsguide som handlar om hur man kan prata med killar som har använt våld i en nära relation. Guiden riktar sig till yrkesverksamma som möter killar i åldern 15–25 i samtal. Författarna till handboken, Lena Berg och

Läs mer

Samtal om föräldraskap och killars porrvanor under fullspäckad medlemshelg

17 maj 2022

Den 14 till 15 maj höll MÄN en kick off för medlemmar på Kärsögården i Stockholm. Pappagruppsledare, chattvolontärer och andra aktiva medlemmar deltog i en helg vars fullspäckade schema rymde allt från organisationens historia till killars porrvanor

Läs mer

Våld i ungas parrelationer – MÄN:s våldsförebyggande arbete lyfts i DN

4 maj 2022

Tre av MÄN:s medarbetare har blivit intervjuade i DN om hur vi förebygger våld bland unga. Artikelserien är publicerad på Insidan i DN och har temat "I skuggan av ung kärlek" – om våld i ungas parrelationer. Här följer ett referat av intervjuerna där

Läs mer

Mer än 10 år med Machofabriken

22 april 2022

Machofabriken är ett verktyg för arbete för jämställdhet och mot våld bland unga. Det består av filmer, övningar och samtalsunderlag som möjliggör starten på ifrågasättande av begränsande och destruktiva killnormer. Idag är det mer än tio år sen den

Läs mer

Det var inte på grund av kärlek som Will Smith slog Chris Rock

30 mars 2022

Från Fresh Prince i Bel-Air till King Richard i Hollywood. Bakom de båda rollerna Will har spelat så väl och blivit hyllad och prisad för finns dock fortfarande pojken som växte upp med skeva idéer om att vara man på. Samma idéer som bland annat jag

Läs mer

Varför ska du bli medlem i MÄN?

25 mars 2022

För att din röst behövs och är viktig. Ju fler vi blir, desto starkare blir vår röst när vi kräver en jämställd värld fri från våld.

Läs mer

Sifo-undersökning visar: Fyra av tio killar vill titta mindre på porr

15 mars 2022

Fyra av tio killar i åldrarna 13-25 år har en negativ inställning till porr och en lika stor andel vill titta mindre på porr än vad de gör i dag. Samtidigt tror sju av tio killar att andra killar har en positiv inställning till pornografi. Det visar

Läs mer

Feministiska krav på global omställning

15 mars 2022

Kvinnokommissionen (CSW) är FN:s årliga toppmöte om kvinnors rättigheter och pågår mellan den 14–25 mars i New York. Det övergripande temat för årets möte är jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt under klimatförändringar och

Läs mer

IF Metall, Unizon och MÄN – tillsammans mot mäns våld mot kvinnor

9 mars 2022

MÄN och Unizon har sedan en tid tillbaka inlett ett samarbete med IF Metall för att utbilda deras medlemmar om mäns våld mot kvinnor. Samarbetet har resulterat i ett utbildningsmaterial som lyfter hur man kan samtala och agera på arbetsplatsen mot

Läs mer