Nyheter

Våld i ungas parrelationer – MÄN:s våldsförebyggande arbete lyfts i DN

4 maj 2022

Tre av MÄN:s medarbetare har blivit intervjuade i DN om hur vi förebygger våld bland unga. Artikelserien är publicerad på Insidan i DN och har temat "I skuggan av ung kärlek" – om våld i ungas parrelationer. Här följer ett referat av intervjuerna där

Läs mer

Mer än 10 år med Machofabriken

22 april 2022

Machofabriken är ett verktyg för arbete för jämställdhet och mot våld bland unga. Det består av filmer, övningar och samtalsunderlag som möjliggör starten på ifrågasättande av begränsande och destruktiva killnormer. Idag är det mer än tio år sen den

Läs mer

Det var inte på grund av kärlek som Will Smith slog Chris Rock

30 mars 2022

Från Fresh Prince i Bel-Air till King Richard i Hollywood. Bakom de båda rollerna Will har spelat så väl och blivit hyllad och prisad för finns dock fortfarande pojken som växte upp med skeva idéer om att vara man på. Samma idéer som bland annat jag

Läs mer

Varför ska du bli medlem i MÄN?

25 mars 2022

För att din röst behövs och är viktig. Ju fler vi blir, desto starkare blir vår röst när vi kräver en jämställd värld fri från våld.

Läs mer

Sifo-undersökning visar: Fyra av tio killar vill titta mindre på porr

15 mars 2022

Fyra av tio killar i åldrarna 13-25 år har en negativ inställning till porr och en lika stor andel vill titta mindre på porr än vad de gör i dag. Samtidigt tror sju av tio killar att andra killar har en positiv inställning till pornografi. Det visar

Läs mer

Feministiska krav på global omställning

15 mars 2022

Kvinnokommissionen (CSW) är FN:s årliga toppmöte om kvinnors rättigheter och pågår mellan den 14–25 mars i New York. Det övergripande temat för årets möte är jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt under klimatförändringar och

Läs mer

IF Metall, Unizon och MÄN – tillsammans mot mäns våld mot kvinnor

9 mars 2022

MÄN och Unizon har sedan en tid tillbaka inlett ett samarbete med IF Metall för att utbilda deras medlemmar om mäns våld mot kvinnor. Samarbetet har resulterat i ett utbildningsmaterial som lyfter hur man kan samtala och agera på arbetsplatsen mot

Läs mer

I dag på Internationella kvinnodagen lyssnar vi på kvinnors erfarenheter

7 mars 2022

Likt tidigare år väljer vi på organisationen MÄN att på internationella kvinnodagen använda vår plattform till att lyfta andra organisationer och rörelser. Som en organisation som arbetar mot mäns våld mot kvinnor genom att sätta män i rörelse vill

Läs mer

MÄN:s ordförande: ”Hur ofta tillåter vi oss att känna efter när det är krig?”

1 mars 2022

Det är många som just nu känner sig oroliga för att ett nytt krig har brutit ut i världen. Kanske är vi extra oroliga för att kriget pågår inom Europas gränser, för att vi har egna erfarenheter av krig, eller för att de som är drabbade av kriget

Läs mer

Lyckat polisprojekt mot mäns våld förlängs

18 februari 2022

I april 2021 startade IGOR, ett pilotprojekt hos citypolisen i Stockholm med målet att minska mäns våld mot kvinnor. Ett knappt år senare tyder mycket på att arbetssättet fungerar. – Vi har ju nolltolerans mot våld och för att nå det målet behöver

Läs mer