Styrdokument

Här hittar du gällande styrdokument för MÄN. MÄN har beslutat att inte placera kapital. Det finns därför ingen policy om hur eventuellt kapital får placeras.

Värdegrund och politik

Organisation, mål och strategi

Intern styrning och kontroll

  • Integritetspolicy

    MÄN har beslutat att inte placera kapital. Det finns därför ingen policy om hur eventuellt kapital får placeras.

HR-policy

Tidigare årsredovisningar och protokoll