Integritetspolicy

MÄN tydliggör genom denna policy hur vi hanterar personuppgifter, hur länge vi hanterar dina uppgifter och varför.

Personuppgiftsansvar

MÄN (organisationsnummer 802407-2160) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter hos MÄN. Det är MÄN:s styrelse som har det yttersta ansvaret för att vi följer lagen.

MÄN arbetar utefter:

  • Uppgiftsminimering: Vilket betyder att vi enbart samlar in de uppgifter som är relevanta för ändamålet.

  • Korrekthet: Vilket betyder att vi ser till att ha korrekta uppgifter och att vi uppdaterar dem vid behov.

  • Lagringsminimering:  Det betyder att vi inte sparar dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt.

Personuppgifter gällande medlemskapet i föreningen MÄN.

Som medlem i MÄN hanteras dina personuppgifter i MÄN:s medlemsregister, vilket är nödvändigt för att vi ska kunna kommunicera med dig som medlem, och för att vi ska kunna följa upp din betalning av medlemsavgiften.

Vilka personuppgifter registreras?

Namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, eventuell lokalförening/lokalgrupps-tillhörighet och betalningar av medlemsavgift är information vi behöver för att kunna fullfölja vårt ansvar gentemot dig som medlem i vår förening.

Information om eventuella förtroendeuppdrag och genomförda utbildningar registreras. Om du som medlem väljer att avsluta ditt medlemskap rensas de personuppgifter som möjliggör en koppling till dig som fysisk person bort, men pseudonymiserade uppgifter om postnummer/postort och lokalförening kan komma att sparas för statistik och ekonomisk redovisning.

Rensningen av personuppgifter görs årsvis, eller då en begäran om att bli borttagen som medlem inkommer.

Uppgifter från medlemsregistret används endast inom ramen för MÄN:s verksamhet, på lokal och nationell nivå. Exempelvis till: medlemsbrev, årsmöteskallelser, sändlistor för e-post och telefon samt ekonomiska transaktioner.

Vem har åtkomst till medlemsregistret?

Personer med ansvar för medlemshantering på nationell nivå administrerar medlemsregistret på nationell nivå. Kontaktperson/ordförande på lokal nivå har ett begränsat ansvar att administrera medlemslistor i aktuell lokalförening.

Vill du veta vilka personuppgifter vi har sparade på dig som medlem kan du kontakta info@mfj.se

Vill du avsluta ditt medlemskap och att vi tar bort dina personuppgifter ur vårt medlemssystem så kontaktar du info@mfj.se. Är några uppgifter ofullständiga eller felaktiga ändrar vi dem gärna åt dig, kontakta oss så ordnar vi det!

Personuppgifter vid beställningar och anmälningar

  • Personuppgifter (e-post och ibland namn, adress och telefonnummer) som lämnas i samband med prenumeration på vårt nyhetsbrev sparas så länge du är prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter. Du kan själv enkelt avanmäla dig från nyhetsbrevet via en länk längst ner i det. Nyhetsbrevet skickas via Mailchimp, en leverantör av nyhetsbrev som har sina servrar i USA. Mailchimp får inte dela dina uppgifter vidare. Läs mer här.

  • Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, betalningsuppgifter och e-post) som lämnas i samband med beställningar av material eller produkter från vår hemsida eller webbshop sparas så länge som krävs för att kunna göra utskicket eller beställningen. I de fall vi tar betalt för materialet sparas fakturaunderlaget tills betalningen är klar. Bokföringen sparas emellertid i sju år, enligt lag. Betalningsuppgifter hanteras av Stripe. 

  • Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-post, i vissa fall könstillhörighet samt i vissa fall specialkost/allergier) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar, konferenser och möten sparas bara så länge som det krävs för administrationen, till exempel utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter. I de fall då vi tar betalt för kurser och konferenser sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

  • Personuppgifter (namn och e-post) som lämnas i samband med deltagande i referensgrupp eller liknande grupp sparas bara så länge som det krävs för administrationen av den gruppen, och används för kallelser, diskussionsfrågor, utvärderingsenkäter eller annat närliggande.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra organisationer för att du ska kunna ta del av våra erbjudanden, webbplatser och tjänster. Mottagarna av dina personuppgifter kan antingen vara personuppgiftsbiträden till oss, dvs. företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner, eller självständigt personuppgiftsansvariga, dvs. företag som ansvarar självständigt för behandlingen av dina uppgifter då de har en direkt relation med dig som kund.

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

Vi kommer främst att hantera dina personuppgifter inom EU/EES. Men vi kan även komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om vi behöver dela dina uppgifter med leverantörer eller samarbetspartners som finns utanför eller lagrar personuppgifter i ett land utanför EU/EES. Om dina personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES kommer vi att vidta de åtgärder som krävs för att på ett lagligt sätt överföra personuppgifterna genom att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom att ingå avtal med mottagaren som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Om Cookies

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Vi använder cookies för att förbättra våra webbplatser och tjänster och för att mäta effekten av marknadsföringskampanjer. Vissa cookies vi använder inkluderar insamling av personuppgifter, t.ex. din IP-adress och enhetsinformation.

Ett uttryckligt och informerat samtycke krävs av webbplatsbesökaren för att vi ska få använda oss av cookies. Om webbplatsbesökaren har tillhandahållit ett sådant samtycke utgör samtycket grund för behandlingen. 

När du besöker våra webbplatser kan cookies från Google Analytics komma att lagras i din enhets webbläsare. Cookies från Google Analytics lagras i 24 månader.

Rättslig grund

Samtycke

Denna grund innebär att vi lagrar och behandlar dina personuppgifter när du lämnat ditt uttryckliga samtycke till det.

Avtal

Vissa av våra tjänster innebär att vi upprättar ett avtal mellan dig och MÄN. Det rör t.ex. beställning av varor eller vissa tjänster. Det ingår då i avtalet att MÄN hanterar dina personuppgifter för att MÄN ska kunna fullgöra vår del av avtalet. Du kan då inte välja bort hanteringen av dina personuppgifter.

Rätt att begära information, rätt till rättelse, rätt att återkalla samtycke

Vill du veta om MÄN behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt till ett kostnadsfritt registerutdrag per kalenderår. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos MÄN och att få uppgifter rättade. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke till insamling av personuppgifter.

Har du några frågor kring detta så är du välkommen att kontakta oss på info@mfj.se. Vill du veta mer om rätten att begära ut information, se Datainspektionens information här.