Pressmeddelande: Många killar känner att livet inte är värt att leva visar ny rapport

Mer än hälften, 52,5 procent av drygt 500 killar, som svarade på en enkät på stödchatten Killar.se, uppger att de någon gång de senaste två veckorna har känt att livet inte är värt att leva. I dag lanserar organisationen MÄN rapporten ”En endaste vän hade räckt. Är det så mycket begärt?” – om killars tankar kring psykisk ohälsa, självskada och suicid.

– Många av våra stödsökande berättar att de mår så pass dåligt att deras vardag inte fungerar. De beskriver en ensamhet och en isolering, där det saknas vänner och föräldrar som bryr sig. Genom chatten får vi en unik inblick i dessa killars mående. När unga får frågan vad de behöver för att må bättre svarar många att de vill ha vuxna att prata med som tar dem på allvar, de känner sig ensamma, säger Lena Berg, samtalsterapeut och författare till rapporten.

Till stödchatten Killar.se söker sig flera tusen killar i åldrarna 10–25 varje år och de kämpar med sitt mående på olika sätt. Det kan handla om allt ifrån ångest, ensamhet och sorg, till självskada eller planer på att ta sitt liv. Anonymiteten i stödchatten på Killar.se bidrar till att de stödsökande vågar berätta om svåra saker som de aldrig berättat om för någon annan.

– Vi vet att det är viktigt för ens mående att bli lyssnad på – det kan rent av vara livsavgörande att märka att någon tycker att det man har att säga är viktigt. I stödchatten får de stödsökande möjlighet att sätta ord på det som är svårt för just dem. Vi finns där och lyssnar, när det inte finns någon annan att prata med, säger Maria Breyer, verksamhetsutvecklare och författare till rapporten.

Två av tre som tog livet av sig år 2020 var män. En av tre unga som dog, dog till följd av suicid. Bland dem som försökte ta sitt liv var det fler killar än tjejer som dog av sitt självmordsförsök. En av fem besökare på stödchatten har självskadat vid något tillfälle (13 år och äldre).

– Den största andelen av de stödsökande på Killar.se befinner sig någonstans mellan högstadie- och gymnasieåldern. Att arbeta med denna målgrupp känns särskilt viktigt utifrån ett suicidperspektiv, då män är kraftigt överrepresenterade i självmordsstatistiken för gruppen unga vuxna. Att hjälpa killar att hantera sin oro, nedstämdhet och längtan efter en annan vardag kan vi främja psykisk hälsa och i förlängningen förebygga suicid, säger Lena Berg.

Rapporten innehåller också intervjuer med volontärerna på Killar.se om hur det är att samtala med killar som är nära att ge upp.

– Du kan vara den där viktiga vuxna som lyssnar aktivt och ställer nyfikna frågor till en kille i din närhet. Beroende på i vilket forum vi pratar med killar som mår dåligt eller berättar om suicidtankar har vi olika möjligheter att agera. Det är också beroende av vilken relation vi har till killen i fråga. Är det någon vi möter i vår yrkesroll, volontärt eller privat?, säger Lena Berg.

Fakta om rapporten

Rapporten utgår ifrån 159 chattsamtal med stödsökande på Killar.se, där besökarna berättar om erfarenheter av självskada, suicid eller psykisk ohälsa. Chattarna har närlästs, analyserats och anonymiserats, så att inga enskilda killar kan identifieras i det material vi presenterar här.

Vi genomförde även en enkätundersökning om psykisk ohälsa, suicid och självskada under perioden 20 november 2020 till 7 januari 2021. Alla stödsökande på Killar.se fick möjlighet att svara på enkäten då de väntade på att få chatta med en volontär. Totalt svarade 517 killar på enkäten.

Ladda ner rapporten här: https://mfj.se/documents/suicidrapport

Pressbilder och logotyper:  https://mfj.se/om-maen/nyheter/press


Kontaktperson

Ylva Werlinder, press- och påverkansansvarig MÄN
Mejl: ylva.werlinder@mfj.se
Telefon: 070-517 82 77

Om MÄN
MÄN arbetar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi utgår från en feministisk syn på världen och tanken att vi behöver förändra destruktiva manlighetsnormer för att stoppa våldet. Vi vill att fler män och killar ska engagera sig för jämställdhet och att fler män och killar tar ett större ansvar för omsorgen. Vår vision är en jämställd värld utan våld.

+++

Faktaruta:

Fem tips för att snacka med killar

1. Börja med att visa intresse för killens person och vad han är intresserad av för att skapa en trygghet i kontakten. Ställ frågor och visa att du bryr dig om svaren.

2. Lyssna aktivt och ta det han säger på allvar. Förminska inte det han säger, även om du själv inte förstår varför han upplevde det som stort eller svårt. Försök att lägga dina egna värderingar åt sidan.

3. Ställ öppna frågor: Hur kändes det? Vad tänkte du då? Hur skulle du vilja ha det?

4. Våga stanna kvar i det svåra utan att komma med lösningar. Vi vill gärna hjälpa människor som har det svårt, men ibland är det som hjälper mest att våga lyssna utan att ge råd om hur den vi pratar med ska tänka eller göra.

5. Tacka killen för förtroendet och bekräfta att han varit modig som vågade berätta för dig.

+++

Faktaruta:

Har du självmordstankar? Prata med någon!

 • Ring 112 vid akuta självmordstankar.

 • Ring Självmordslinjen:
  90 101

 • Chatta med Självmordslinjen:
  mind.se

 • Chatta med stödchatten:
  Killar.se

 • Ring Bris:
  116 111

 • Chatta med Bris:
  bris.se

Bris och Självmordslinjen har öppet dygnet runt.

+++

Mer info om Killar.se

Killar.se är en stödsida som drivs av organisationen MÄN och riktar sig till alla som identifierar sig som kille eller ung man mellan 10-25 år. Vi erbjuder stöd i form av information och berättelser om hur det är att vara kille, vi har en stödchatt som är öppen fem kvällar i veckan. Till chatten kan du vända dig helt anonymt med vilka tankar, funderingar eller frågor som helst, inget för stort eller för litet. Vi möter mellan 6000-9000 personer i chatten varje år. Vi har också en samtalsmottagning för dig som använt våld i din relation.