Pressmeddelande: Nu startar unika pappaträffar för pappor med olika bakgrund

Att bli förälder är omvälvande för de allra flesta. Insatser för att stötta föräldrar når oftast bara mammor. Att vara pappa och ny i Sverige kan därför vara extra utmanande. Svenska med baby och organisationen MÄN bjuder därför in pappor med olika bakgrund till unika pappaträffar. Här möts pappor som bott i Sverige alltid eller länge med pappor som varit i Sverige kort tid för att utbyta erfarenheter, stötta varandra i föräldraskapet, göra något roligt med sina barn och lära känna varandra. 

Vi vill skapa levande mötesplatser för pappor med barn. Man kan lära sig så mycket av varandra. Till pappagrupperna kommer pappor för att ha kul med sina barn, men också för att prata om föräldraskap i Sverige, hur man själv vill vara som pappa, hur förväntningar på en pappa skiljer sig mellan Sverige och andra länder och vad som är det roliga och det svåra med att vara förälder, säger Emelia Frennmark, verksamhetschef, Svenska med baby.

Dagens pappor vill ofta ha en närmare relation till sina barn än vad deras pappor hade. Samtidigt går det långsamt vad gäller att dela lika på föräldraledigheten eller ansvaret för det obetalda arbetet i hemmet, enligt SCB. Att skapa mötesplatser för pappor som vill engagera sig i, och göra något roligt med, sitt barn, ökar också mammornas möjligheter till egen utveckling och inte minst för de utrikesfödda mammorna att bli socialt och ekonomiskt självständiga. 

Livet med barn blir färgglatt! Man får massor av energi, men det kan vara svårt med allt praktiskt. På pappaträffarna pratar vi om hur man är en bra pappa och hittar på roliga saker tillsammans med våra barn, säger Sayed Mohammad Jalil, som är pappa till två barn och ursprungligen från Afghanistan. Sayed leder också några av pappaträffarna.

För många pappor är föräldrarollen en ny och krävande roll. Alltför ofta saknas ett nätverk och någon att prata med. För föräldrar spelar socialt nätverk och stöd en stor roll för välbefinnande i ett nytt land, det visar en rapport från Nordens välfärdscenter.

Även etablerade pappor i Sverige kan ha stor nytta av pappaträffar:

Jag dras inte direkt till sociala sammanhang, det undviker jag gärna. Men till pappagrupperna har jag sökt mig väldigt mycket. Jag tycker det är svårt att sitta hemma och leka själv med mina barn. Med andra barn och andra pappor blir de lättare, säger Rikard Eriksson, pappa till två barn och deltagare på en av pappaträffarna.

 Pappaträffarna kan också ge vänner för livet:

Jag har sett min mamma ta hand om barn, men det har varit något som jag har behövt lära mig genom att titta på hur andra gör. Och det gäller nog alla pappor. Att hitta sammanhang för att prata med andra pappor kan vara väldigt betydelsefullt! Några får jobbkontakter eller nya lekkamrater till sina barn, andra hittar vänner för livet, säger Sayed Mohammad Jalil. 

Pressbilder från pappaträffarna

Klicka här för pressbilder  Fotograf: Eric Cederlund

Tid och plats för pappaträffarna

Klicka här för mer info om pappaträffarna

Kontaktpersoner

Alberto Windarp, pressansvarig Svenska med baby, tel. 070-979 90 91, alberto@svenskamedbaby.se

Ylva Werlinder, pressansvarig MÄN, tel. 070-517 82 77, ylva.werlinder@mfj.se

Fakta pappaträffar
Pappaträffarana riktar sig till pappor och deras barn i åldrarna 0 - 5 år. Det är alltid kostnadsfri och ingen anmälan krävs. Våra träffar sker under hösten i Järfälla, Medborgarplatsen och Bandängens parklek i Stockholm. Här kan nyanlända, utlandsfödda och de som är etablerade i Sverige mötas för att prata, fika och göra någonting roligt tillsammans med sina barn. Projektet stöds av Svenska Postkodstiftelsen i samarbete med organisationen MÄN.