Kränkande skämt, skojbråk, slag, tafsningar. Det är inte alltid lätt att säga ifrån när vi ser våld. Hur reagerar du? Spela och se vad som händer: www.bethemvp.se #bethemvp

delningsbar_bild_ 2

För lärare och personal

Filmkampanjen är en del av MVP-programmet som har som syfte att förebygga mäns och killars våld. Målet med kampanjen är att få fler att våga säga ifrån och reagera. Vi vill starkt uppmuntra er att arbeta vidare med materialet – därför har vi tagit fram affischer och handledning så att ni kan jobba vidare på er fritidsgård, skola eller annat sammanhang där du leder unga.

Ladda ner filmhandledningen här.

Ladda ner affischerna högupplöst här.

 
Att synliggöra våld och kränkningar
Scenariona är framtagna tillsammans med unga för att spegla en dialog som de känner igen från sin vardag. Det innebär att det i flera scener även förekommer mängder av kränkningar i form av skämt, skitsnack och jargong som inte problematiseras i själva filmen.

Mycket av jargongen är en del av ungas vardag och kan på många sätt vara ”normaliserat”- både av vuxna och av unga själva. I ett arbete kring kampanjfilmerna blir det därför viktigt att plocka upp, synliggöra och reflektera kring de olika typer av våld och kränkningar som förekommer i filmerna.

Skapa samtal om normer
Filmerna handlar om hur unga i sin vardag kan säga ifrån före, under och efter en våldshändelse eller kränkning. Ingripandena i filmerna kan upplevas som ”små och obetydliga”. Filmerna visar inga samtal eller reflektioner mellan de unga efteråt – och det kan därför upplevas som att agerandet inte skapar någon långsiktig förändring. Därför behöver vi föra samtal med unga om vad som orsakar de situationer och den jargong som förekommer i filmerna.

Ändra våra beteenden genom träning
Beteendeförändring är oftast svårast. Det är den vi vill belysa i kampanjen. Även små ingripanden och att markera mot kränkningar och våld bidrar till att skapa större förändring på sikt. Men då räcker det inte att en person säger ifrån vid ett tillfälle – utan vi behöver vara många som övar oss på att reagera och säga ifrån!

På så sätt kan en ”tystnadskultur” brytas och de normer som legitimerar våld förändras. Vad tror ni hade hänt om någon hade sagt i från varje gång liknande situationer som de i filmerna uppstod? Och vad tror ni hade hänt om fler i kompisgrupperna gick ihop och sa ifrån tillsammans? Det är detta kampanjen vill uppmuntra oss att reflektera kring och öva på!

Våra utgångspunkter
MVP har en stark teoriförankring och bygger på tre centrala förändringsidéer. Det handlar om att öka medvetenheten och kunskapen om våld, utmana stereotypa normer kring kön och att inspirera oss alla till att vara ”aktiva åskådare” som ingriper mot våld. Använd dessa tre teman som utgångspunkt när ni samtalar om kampanjfilmerna.

Lycka till!

För frågor, kontakta sofie.kindahl@mfj.se.

caleb-jones-rpPvrOQmR2s-unsplash

Fars dag – då satsar vi på närvarande pappor

Idag är det Fars dag och många pappor firas med presenter, middagar och handskrivna grattiskort. Vi på MÄN önskar Sveriges pappor en ännu större gåva: förutsättningar för dem att ta lika stort ansvar för omsorgen av sina barn. Före förlossningen…

Läs vidare

_DSC1622

MÄN söker ekonomichef

MÄN är en ideell, feministisk organisation som verkar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi jobbar med män och pojkar för att förebygga våld och utmana stereotypa maskulinitetsnormer. På kansliet i Stockholm arbetar idag ett 30-tal personer, med olika nationella…

Läs vidare

Skärmavbild-2019-11-05-kl.-07.28.01

Titta på stormötet på Bokmässan

Under Bokmässan i Göteborg bjöd vi in till ett stormöte om #metoo, med fokus på kulturvärlden i allmänhet och litteraturbranschen i synnerhet. Stormötet bestod av ett panelsamtal med inbjudna gäster samt en efterföljande workshop med självreflekterande samtal enligt MÄNs metod…

Läs vidare

_DSC0905

Vi kommer till er fackklubb och håller samtal för #allamän

Är du fackligt engagerad? Tycker du att ni borde adressera frågorna som #metoo-uppropen satte på agendan? Då har vi ett erbjudande för november månad! Tack vare stöd från Postkodstiftelsen kan vi erbjuda ett kostnadsfritt stormöte där vi kommer till er,…

Läs vidare

Photo by Picsea on Unsplash

Svenska föräldraförsäkringen sänke för jämställdheten

Oviljan att dela föräldraförsäkringen jämställt gör att Sverige halkar efter nordiska grannländer i jämställdhetsligan. Satsningar på betald föräldraledighet och barnomsorg har betytt mycket för kvinnors arbetskraftsdeltagande och bidragit till ökad tillväxt och välfärd. Men den svenska föräldrasäkringen har blivit daterad…

Läs vidare

1140x500_0c85d890-ea77-11e9-a611-791669f95679.jpg-imgpar-adaptive=1&up=1&p=1

Mindre än hälften av männen har rannsakat sitt eget beteende sedan #metoo

För andra året i rad publicerar MÄN en undersökning av mäns attityder till #metoo. Resultatet visar att fler män blivit mer engagerade i jämställdhetsfrågor, men inte ens hälften har rannsakat sitt eget beteende. Sedan hösten 2017, och starten på #metoo-rörelsen,…

Läs vidare

1140x500_0c85d890-ea77-11e9-a611-791669f95679.jpg-imgpar-adaptive=1&up=1&p=1

Frukostseminarie #Metoo – två år senare

Välkommen på frukostseminarium med MÄN. Vi presenterar resultaten från en nygjord undersökning av mäns attityder efter #metoo, utförd av Sifo på uppdrag av MÄN. Nu har det gått två år sedan #metoo startade och blev till en kraftfull rörelse. Så…

Läs vidare

Facebook event headers bokmässan

Träffa MÄN på Bokmässan

Årets tema för Bokmässan är jämställdhet! MÄN kommer till Bokmässan för första gången och deltar i flera samtal och seminarier med fokus på våldsförebyggande arbete och jämställt föräldraskap. Varmt välkommen på våra programpunkter och till Machofabrikens monter. PROGRAM: 26-29 SEPTEMBER:…

Läs vidare

Men, Masculinity and #MeToo, WEB, v4_Sida_07

Frukostsamtal: MÄN och klimatkrisen

Den 20 till 27 september mobiliserar klimatrörelsen till en strejk- och aktionsvecka över hela världen. De skolstrejkande ungdomarna uppmanar nu vuxenvärlden att göra gemensam sak globalt för att visa de politiska ledarna att vi tar klimatkrisen på allvar, och att…

Läs vidare

EKFFV nätverksträff beskuren

MÄN lanserar utbildning i arbetet för att förebygga våld

Vill du vara med och utveckla det våldsförebyggande arbetet i din kommun? Behöver du stöd för att komma igång eller komma vidare? Nu bjuder MÄN in till en ettårig processinriktad utbildning för att göra just detta. Under året kommer vi…

Läs vidare