Tillsammans förebygger vi våld med barn och unga! Med stöd av Arvsfonden tar vi fram en modell för att förebygga våld i en hel kommun.

inget-att-va%cc%88nta-pa%cc%8a-foto-emma-so%cc%88derstro%cc%88m-unizon

Vår utgångspunkt

Vi vill sätta en mängd lokala aktörer i rörelse mot en gemensam vision om en ”kommun fri från våld”. Det är först när vi går ihop och gör olika insatser parallellt som vi kan skapa förändring.

Vi har lyckats med förebyggande arbete förut! Mellan åren 1954 och 2000 minskade vi i Sverige barnadödligheten med 90 procent. Befintliga organisationer engagerades för att göra barns säkerhet till högsta prioritet. Nu vill vi göra samma sak för att förhindra våld.

Vårt arbete bygger på kunskap om vad som fungerar. Vi tar vår utgångspunkt i handboken Inget att vänta på  som lanserades av oss på MÄN, tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Unizon. Boken bygger på fem tydliga steg:

  1. Forma ett lämpligt team
  2. Beskriv våld som problem
  3. Identifiera en förändringsidé
  4. Utveckla det som fungerar
  5. Sprid, dela och implementera

Arbetet i en kommun behöver börja med att vi går samman och formar ett lämpligt team som kan driva arbetet. Tillsammans behöver vi skapa en gemensam förståelse av våld och sätta en gemensam vision. Vilken typ av våld vill vi förebygga och hur ser problemet ut hos oss?

Vi behöver även identifiera en eller flera förändringsidéer att jobba med. Vad ökar risken för att någon ska använda våld – och hur kan vi minska de riskerna? Vi arbetar främst för att öka medvetenheten och kunskapen om våld hos så många som möjligt. Vi utmanar begränsande och stereotypa genusnormer och vi arbetar med att engagera vuxna, unga och barn till att aktivt ingripa mot våld och kränkningar i sin vardag. Om vi är flera som förmedlar samma budskap ökar chansen att skapa förändring.

Nästa steg blir att utveckla det som fungerar. Det kan dels handla om att börja göra saker lite annorlunda i de verksamheter som redan finns. Det kan även handla om att införa och anpassa helt nya metoder som visat sig vara framgångsrika hos andra. Ett sådant exempel är programmet Mentorer i våldsprevention (MVP).

Slutligen behöver vi sprida och dela det vi gör till fler – så att det blir storskaligt och långsiktigt.

 

 

 

 

Samtalsrörelsen #eftermetoo kommer till Malmö

Pressmeddelande 2018-09-10 Med projektet #eftermetoo vill organisationen MÄN ta tillvara på det enorma engagemang som #metoo skapade. Malmö blir första stoppet på den nationella turné som har målet att engagera minst 1 500 män i självreflekterande samtal för ett samhälle…

Läs vidare

#eftermetoo web1

Turnéstart för #eftermetoo – samtal för alla män

De allra flesta män som har läst och tagit del av #metoo-uppropen har känt en sorg över att vara del av något så destruktivt. Många har tänkt: vad kan jag göra? Det här är faktiskt något män kan göra. I…

Läs vidare

jiroe-526478-unsplash

Utlysning arbetsgrupp för transinkludering

Vill du utveckla MÄNs arbete med transinkludering? Flertalet studier visar att självmordstankar, diskriminering, våld och kränkande behandling är vanligt förekommande bland transpersoner i Sverige idag. Transpersoner uppger denna utsatthet både inom arbetsplatser, i skolan, i affären, i kontakten med myndigheter…

Läs vidare

_DSC2677

Bli informatör för MÄN!

Helgen 29-30 september bjuder MÄN in till en informatörsutbildning i Stockholm. Vi välkomnar dig som är eller vill bli aktiv medlem i MÄN och vill lära dig mer om hur du kan representera organisationen. Utbildningen passar också dig som redan…

  • Datum: 2018-09-29
  • Tid: 09:00
  • Plats: Stockholm

Läs vidare

trailer

Alla avsnitt av Mannen Myten podcast

Våren 2018 publicerades MANNEN MYTEN Podcast. Arvsfondsprojektet Mannen Myten ville med podcasten utforska hur manligheten förhåller sig till olika maktordningar. Programledare är Shahab Ahmadian och Svante Tidholm, producent Åsa Secher för SoundTelling. Här finns nu alla nio avsnitt samlade.  Avsnitten…

Läs vidare

killfrågor3

Prata machokultur och självkänsla med unga killar

Vill du stötta killar och vara en förebild som du själv hade behövt som ung? Vi söker fler volontärer av alla kön från 20 år och uppåt, som vill chatta med killar två kvällar i månaden. Vi riktar oss särskilt…

Läs vidare

Mannen Myten, workshop och föreläsning infoblad

Föreläsning och workshop om manliga myter och möjligheter

Projektet Mannen Myten erbjuder under hösten 2018 grupper i åldern 17-25 år inom skola och andra organisationer en kreativ workshop eller föreläsning om maskulinitet utifrån ett intersektionellt perspektiv. Vad har män som grupp gemensamt? Vad skiljer olika grupper av män…

Läs vidare

MÄN i Almedalen

Mäns ansvar under Almedalsveckan 2018

Mäns ansvar för mäns våld har aldrig varit mer viktigt att prata om inom politiken efter förra årets #metoo-upprop och inför valet 2018. Vad gör våra politiker för att ett #metoo aldrig mer ska behövas? Medan vissa partier vill prata…

Läs vidare

Bild till hemsidan

Att ta sig ur tvångströjan

Vi vet att många killar och män vill vara en del av lösningen mot sexuella trakasserier och sexuellt våld mot flickor och kvinnor. I ett försök att göra detta möjligt har projektet IMAGINE vidgat och förvandlat tvångströjan av traditionella, normativa…

Läs vidare

bg_handinhand

MÄN får drygt 12,8 miljoner kronor från Arvsfonden

Pressmeddelande 2018-06-19 Projektet ”Samtal för ett liv fritt från våld” syftar till att stötta unga män med erfarenheter av ha använt och utsatts för våld. För projektet får MÄN stöd med drygt 12,8 miljoner kronor under tre år från Arvsfonden.…

Läs vidare