Män står för mer än 80 procent av allt våld. Det här kan vi ändra på.

Vad är våldsprevention?

Våld går att förebygga. Det är inte en önskedröm utan ett påstående med tydligt stöd i forskning. För att lyckas behöver vi vara många som jobbar tillsammans.

Vi har allt för länge arbetat med att hantera konsekvenserna av våld. Det är viktigt – men räcker inte. På MÄN arbetar vi med det som kallas våldsprevention. Det betyder att vi jobbar med att förebygga våldet, att se till att det aldrig uppstår. Vi är experter på tidiga breda våldsförebyggande insatser.

Världshälsoorganisationen, WHO, som är världsledande i kunskap om att förebygga våld, lyfter fram flera arbetssätt som vi vet ger resultat.

Vi vet att:

  • mäns våld mot kvinnor kan förebyggas genom att främja jämställdhet.
  • kulturella och sociala normer som stödjer våld går att förändra.
  • vi behöver utveckla livskunskap hos barn och unga.
  • barns utsatthet och våld bland unga kan minska genom att vi utvecklar trygga och vårdande relationer mellan barn och deras föräldrar.

Allt det här gör vi på MÄN i dag.

Modell för att förebygga våld
socioekologisk-modellratt

Vi jobbar med en helhetsmodell som vi kallar den socioekologiska modellen. Den visar på att vi behöver jobba med ett helhetsgrepp, på alla nivåer.

symboler-01

Individ. Vi behöver ta hänsyn till varje människas egen historia och förutsättningar.

symboler-02
Relationer. Vi behöver jobba med kamratgrupper, partnerrelationer och familjer.

symboler-04
Närmiljö. Vi behöver skapa förändring på våra arbetsplatser, i våra idrottsföreningar och i våra bostadsområden.

symboler-03
Samhälle. Samtidigt behöver vi jobba med förändringar på samhällsnivå. Det kan till exempel handla om lagstiftning, policies och samhälleliga normer.


Inget att vänta på!
För att förebygga våld behöver vi utgå från det vi vet fungerar och det vi vet skapar förändring. Det här är vi på MÄN experter på. I handboken Inget att vänta på finns kunskap för dig som vill veta mer.

Genusperspektivet viktigt
Vi vet att män begår en majoritet av alla våldsbrott. Forskning visar att insatser som främjar jämställdhet och utmanar stereotypa uppfattningar om kön är effektiva för att förebygga våld. Därför är genusperspektivet centralt i allt vårt arbete.

Vi behöver höja kunskapen och bredda vår syn på vad våld är. Och vi behöver göra våld till en fråga som berör oss alla – först då kan vi tillsammans skapa förändring.

 

 

caleb-jones-rpPvrOQmR2s-unsplash

Fars dag – då satsar vi på närvarande pappor

Idag är det Fars dag och många pappor firas med presenter, middagar och handskrivna grattiskort. Vi på MÄN önskar Sveriges pappor en ännu större gåva: förutsättningar för dem att ta lika stort ansvar för omsorgen av sina barn. Före förlossningen…

Läs vidare

_DSC1622

MÄN söker ekonomichef

MÄN är en ideell, feministisk organisation som verkar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi jobbar med män och pojkar för att förebygga våld och utmana stereotypa maskulinitetsnormer. På kansliet i Stockholm arbetar idag ett 30-tal personer, med olika nationella…

Läs vidare

Skärmavbild-2019-11-05-kl.-07.28.01

Titta på stormötet på Bokmässan

Under Bokmässan i Göteborg bjöd vi in till ett stormöte om #metoo, med fokus på kulturvärlden i allmänhet och litteraturbranschen i synnerhet. Stormötet bestod av ett panelsamtal med inbjudna gäster samt en efterföljande workshop med självreflekterande samtal enligt MÄNs metod…

Läs vidare

_DSC0905

Vi kommer till er fackklubb och håller samtal för #allamän

Är du fackligt engagerad? Tycker du att ni borde adressera frågorna som #metoo-uppropen satte på agendan? Då har vi ett erbjudande för november månad! Tack vare stöd från Postkodstiftelsen kan vi erbjuda ett kostnadsfritt stormöte där vi kommer till er,…

Läs vidare

Photo by Picsea on Unsplash

Svenska föräldraförsäkringen sänke för jämställdheten

Oviljan att dela föräldraförsäkringen jämställt gör att Sverige halkar efter nordiska grannländer i jämställdhetsligan. Satsningar på betald föräldraledighet och barnomsorg har betytt mycket för kvinnors arbetskraftsdeltagande och bidragit till ökad tillväxt och välfärd. Men den svenska föräldrasäkringen har blivit daterad…

Läs vidare

1140x500_0c85d890-ea77-11e9-a611-791669f95679.jpg-imgpar-adaptive=1&up=1&p=1

Mindre än hälften av männen har rannsakat sitt eget beteende sedan #metoo

För andra året i rad publicerar MÄN en undersökning av mäns attityder till #metoo. Resultatet visar att fler män blivit mer engagerade i jämställdhetsfrågor, men inte ens hälften har rannsakat sitt eget beteende. Sedan hösten 2017, och starten på #metoo-rörelsen,…

Läs vidare

1140x500_0c85d890-ea77-11e9-a611-791669f95679.jpg-imgpar-adaptive=1&up=1&p=1

Frukostseminarie #Metoo – två år senare

Välkommen på frukostseminarium med MÄN. Vi presenterar resultaten från en nygjord undersökning av mäns attityder efter #metoo, utförd av Sifo på uppdrag av MÄN. Nu har det gått två år sedan #metoo startade och blev till en kraftfull rörelse. Så…

Läs vidare

Facebook event headers bokmässan

Träffa MÄN på Bokmässan

Årets tema för Bokmässan är jämställdhet! MÄN kommer till Bokmässan för första gången och deltar i flera samtal och seminarier med fokus på våldsförebyggande arbete och jämställt föräldraskap. Varmt välkommen på våra programpunkter och till Machofabrikens monter. PROGRAM: 26-29 SEPTEMBER:…

Läs vidare

Men, Masculinity and #MeToo, WEB, v4_Sida_07

Frukostsamtal: MÄN och klimatkrisen

Den 20 till 27 september mobiliserar klimatrörelsen till en strejk- och aktionsvecka över hela världen. De skolstrejkande ungdomarna uppmanar nu vuxenvärlden att göra gemensam sak globalt för att visa de politiska ledarna att vi tar klimatkrisen på allvar, och att…

Läs vidare

EKFFV nätverksträff beskuren

MÄN lanserar utbildning i arbetet för att förebygga våld

Vill du vara med och utveckla det våldsförebyggande arbetet i din kommun? Behöver du stöd för att komma igång eller komma vidare? Nu bjuder MÄN in till en ettårig processinriktad utbildning för att göra just detta. Under året kommer vi…

Läs vidare