Stöd oss

Stöd vårt arbete för en jämställd värld utan våld - ge en gåva. Med ditt stöd tar du ställning för en jämställd värld fri från våld. 

Mäns och killars våld är ett av våra största samhällsproblem. Men det går att förebygga - tack vare ditt stöd kan vi göra ännu mer. Skänk en gåva direkt till vårt 90-konto, antingen via Swish 123 900 58 51 eller Plusgiro 900585-1. 

Bli medlem!

Ett viktigt stöd är att vara betalande medlem, om du inte redan är det. Genom ditt medlemskap ger du oss en starkare röst och du visar att vi är många som står bakom vår vision om en jämställd värld utan våld. Du blir medlem här. 

90-konto

MÄN har ett 90-konto, vilket är en kvalitetsstämpel som garanterar dig som givare att det är en seriös organisation som står under oberoende kontroll och granskning av Svensk Insamlingskontroll.

Stöd från företag

Du och ditt företag kan vara med och bidra till en jämställd värld utan våld.

Stöd oss med en gåva 

Skänk en gåva till MÄN, och bidra på så sätt till vårt arbete för en jämställd värld utan våld.  Mejla oss på info@mfj.se

90-konto

MÄN följer Svensk Insamlingskontrolls regler för insamling, vilket gör att vi har rätt att använda ett 90-konto. Svensk Insamlingskontroll kontrollerar att  våra insamlade medel går till för verksamheten avsedda ändamål.

FRII

Vi är medlemmar i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, som är en branschförening som arbetar för tryggt givande.

Samarbeta med oss

Vill du att ditt företag ska börja jobba mer med normer, förebygga våld och sexuella trakasserier på din arbetsplats? MÄN har bred erfarenhet av utvärderade metoder kring förebyggande av våld och kränkningar samt av självreflekterande samtal bland män.

Läs mer här