Samtalsgrupp

Att prata om svåra ämnen och självreflektera är en viktig grund för att få syn på och förändra stereotypa och destruktiva kill- och mansnormer. MÄN både ordnar och stöttar dig att sätta igång samtalsgrupper och erbjuder samtalsguider för flera olika ämnen och målgrupper: #eftermetoo, pappagrupper och en samtalsguide om "män i klimatkrisen".

I samtalsgrupperna träffas 3-8 personer och utgår från metoder och frågeställningar som finns i samtalsguiderna. Gruppen möts ett antal gånger under ca 2 timmar per gång och bestämmer själva tid och plats. En i gruppen är ledare samtidigt som den deltar i samtalen, det går också att växla ledarskap under tiden. Som ledare handlar det mest om att vara den som ser till att träffarna är förberedda, sammankallar deltagarna och följer ordningen – men också att vara den som börjar att dela egna reflektioner i samtalen när det behövs. Förutom för pappagrupperna, är det inte nödvändigt att vara utbildad för att leda samtalen. Ibland erbjuder MÄN samtalsledarutbildningar, men guiderna är skrivna på ett sätt så att vem som helst ska kunna plocka upp materialet och sätta igång en grupp med tillsammans med vänner eller på arbetsplatsen. Det finns även forum för alla samtalsledare för att få stöd och pepp i arbetet.  

Som deltagare i en samtalsgrupp delar man med sig av sig själv och sina egna upplevelser och funderingar. I samtalen utgår vi från metoden "Lilla rummet" som i korthet går ut på att hålla sig till sånt "som känns" och tillåter deltagarna att ta med sin person in i rummet. Här kommenteras eller ifrågasätts inte det som delas, utan det är en trygg plats för att utvecklas tillsammans. Ibland växlar vi över till "Stora rummet" där vi lyfter kunskap om ämnet, tar in debatt och har diskussioner om lösningar hur vi kan utveckla oss och omgivningen till det bättre. 

Samtalsträffarna är inte någon gruppterapi och leds inte av någon terapeut, men för vissa kan samtalen väcka känslor där man kan behöva professionell hjälp. Då har vi kontakter för var du kan vända dig. 

#Eftermetoo

Sattes igång för att engagera och få killar och män att prata om de frågor som väckts efter #metoo. Tusentals har provat på metoden. I en landsomfattande turne under 2018-2019 satte vi igång samtalsgrupper på runt 30 orter. Läs mer, starta, eller gå med i en grupp här!

Kontakt: Mejla medlem@mfj.se för handledning eller mer information.

Pappagrupper

Pappagrupper har funnits länge inom MÄN och finns också internationellt. Här får du som pappa möjlighet att träffa andra pappor för att prata på ett öppet och utvecklande sätt. Alla pappor är välkomna att delta, oavsett om ni är två föräldrar i par, har flera medföräldrar eller är separerade. Läs mer och gå med i en grupp här!

Kontakt: Mejla jens.karberg@mfj för mer information. 

Män i klimatkrisen

Under 2019 har en ny samtalsguide med fokus på män i klimatkrisen pilottestats. Den fortsätter testas 2020 och skapar samtal kring hur fler män kan vara med och bidra till omställningen till en hållbar och jämställd värld. Läs mer här!

Kontakt: Om du vill vara med och pilottesta, eller har frågor, kontakta vidar.vetterfalk@mfj.se