Män i klimatkrisen

MÄN arbetar sedan en tid tillbaka med att uppmärksamma kopplingen mellan manlighetsnormer och klimatkrisen. 

Vi vet att män påverkar miljön negativt i större utsträckning än kvinnor, exempelvis genom:

  • en mindre miljömedveten livsstil – män äter t.ex. mer kött, kör mer bil, flyger mer och slösar mer energi i vardagen.

  • att oftare förneka miljöproblem och klimathot eller till och med aktivt motarbeta personer och organisationer som försöker göra något åt dem. 

  • att vara mer benägna att sätta kortsiktiga ekonomiska hänsyn framför ekologisk hållbarhet.

  • ett större ekologiskt fotavtryck då de tjänar mer pengar (och tar mindre miljömedvetna beslut om hur de ska användas).

  • att vara mindre villiga att göra beteendeförändringar för miljöns skull.

Samtidigt är det oftast män som är de politiska beslutsfattarna eller företagsledarna som styr över och äger nästan alla resurser i världen. Det gör klimatkrisen till ett av de mest kraftfulla uttrycken för ojämställdheten mellan könen i vår tid.

Hur hänger det ihop med manlighetsnormer? Hur kan de förändras?
Hur kan fler män bli del av lösningen och bidra till jämställdhet och hållbarhet? 

MÄN har under 2019 tagit fram samtalsmaterialet "Män i klimatkrisen" som just nu pilottestas på flera håll. Diskussionen om manlighetsnormer och mäns våld handlar oftast om mänsklig interaktion. I materialet lyfter vi det “strukturella våldet” (läs mer om vad våld är här), som påverkar naturen och som drabbar kvinnor hårdast, eftersom existerande orättvisor och ojämställdhet förstärks i naturkatastrofer.

Samtalsguiden har tagits fram i nära samarbete mellan MÄN, Chalmers tekniska universitet och trädgården Under Tallarna i Järna.