Pappagrupp

Hur kan vi pappor stärka varandra i att vara omtänksamma, lyhörda föräldrar och partners? Hur bearbetar vi egna jobbiga erfarenheter så att vi kan bryta negativa mönster av till exempel känslomässig frånvaro? Kom och prata med andra pappor på ett sätt som du kanske aldrig har gjort förut.

MÄN har lång erfarenhet av att anordna pappagrupper, både i Sverige och internationellt, och vi vet att de gör nytta! Alla pappor är välkomna att delta, oavsett om ni är två föräldrar i par, har flera medföräldrar eller är separerade. Grupperna är främst för pappor med nyfödda barn, blivande pappor eller pappor med barn upp till i förskoleåldern, men det är inget hinder om du har äldre barn. Under fem träffar pratar ni bland annat om föräldraroller, jämställdhet, relationer, sex, och barnens framtid.

Gå med i en pappagrupp

Med anledning av Covid-19 erbjuder vi både digitala pappagrupper via videolänk samt fysiska pappagrupper. Detta för att alla ska kunna delta utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa grupper är öppna för anmälan, klicka på gruppen för att anmäla dig:

Digitala pappagruppsluncher

Under våren 2021 arrangerar MÄN digitala pappagruppsluncher. Träffarna är öppna för alla pappor, oavsett åldern på ditt/dina barn. Du behöver inte ha några förkunskaper. Det är inget krav att delta på alla träffarna utan kom när det passar och när du kan. Vissa av träffarna kommer vara öppna för föräldrar oavsett kön.

Träffarna är ett tillfälle för dig som förälder att träffa andra och dela med dig av det just du kämpar med, lyssna på andras utmaningar och få inspiration hur du kan göra för att må bättre och fungera bättre som förälder. Pappagruppsluncherna är ett komplement till pappagrupperna.

Mer info och föranmälan till grupperna hittas via denna länk.

Bli en bättre pappa

MÄN:s mål är en jämställd värld utan våld. Därför uppmuntrar vi pappor och män att dela lika i ansvaret för barn och hem. Vi har alltid barnens bästa i fokus. Utöver pappagrupper erbjuder vi samtalsmaterial och utbildningar till vårdpersonal och andra som möter föräldrar.

Många pappagruppsdeltagare berättar att de känner sig som bättre föräldrar efter att ha deltagit. Här är några deltagarröster:

”Pappagruppen är något som jag verkligen kommer bära med mig resten av mitt liv. Önskar att alla pappor får samma start som jag fick.”

“Pappagruppen har haft stor betydelse för mig, eftersom det förstärkte bilden av att det är OK för män att vara närvarande och aktiva pappor.”

”Pappagruppen har betytt otroligt mycket! Jag fick en så skön bekräftelse på att jag var viktig person.”

Pappagrupperna möjliggörs tack vare finansiering från Postkodstiftelsen och EU:s Rights, Equality and Citizenship Programme.

Vill du leda pappagrupper?

Män utbildar ledare som håller i pappagrupper. Vill du vara med? Utbildningen tar två dagar. Du kan leda grupper för blivande pappor eller nyblivna fäder.

För att anmäla ditt intresse, klicka här.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.