Anlita oss

MÄN kan hjälpa dig att skapa trygga och inkluderande platser och organisationer, fria från diskriminering, trakasserier och våld. Läs mer om våra erbjudanden nedan.

MÄN har lång erfarenhet av att arbeta förebyggande mot diskriminering, trakasserier och våld. Vår utgångspunkt är alltid relevant forskning och beprövade metoder. Vi vänder oss till dig som vill vara med och skapa en positiv förändring i skolan, på din arbetsplats eller i din organisation. För ett samhälle fritt från våld.

Mejla oss

Skola, kommun, våldsförebyggare

Vi erbjuder material och program för dig som arbetar med våldsförbyggande arbete på skola, i en kommun eller annan offentlig förvaltning.

Machofabriken

Machofabriken är ett metodmaterial för praktiskt arbete för jämställdhet och mot våld tillsammans med unga. Fokus ligger på normer för manlighet och hur de påverkar oss alla.
Läs mer om Machofabriken

MVP

MVP är ett program för skolan, med mål att stoppa och förebygga mäns och killars våld. Elever och lärare lär sig att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser eller hör våld och kränkningar.
Läs mer om MVP

Föreläsningar

En föreläsning öppnar på ett lättillgängligt sätt upp för diskussion och erbjuder förslag till en väg framåt.

Läs mer

Samarbeta med oss

Är du intresserad av ett större samarbete med oss på MÄN? Hör av dig till direkt till utbildningsteamet på utbildning@mfj.se.

Maila oss

På arbetsplatsen

Vi hjälper er att skapa en god arbetsmiljö och en kultur där kränkningar inte förekommer, där en tar hand om varandra och står upp mot sexism och trakasserier.

Läs mer