Föreläsning

En föreläsning öppnar på ett lättillgängligt sätt upp för diskussion samt erbjuder förslag till en väg framåt.

Vår introducerande föreläsning syftar till att ge ökad kunskap och medvetenhet kring hur stereotypa maskulinitetsnormer påverkar beteende och vilka konsekvenser detta får. Deltagarna får möjlighet att på ett nyfiket och icke dömande sätt reflektera kring sig själva och sitt eget beteende. Slutligen introduceras åskådaransatsen som en metod för att främja en kultur där kränkningar och trakasserier inte förekommer. 

Föreläsningen finns med två olika fokusområden:

  1. Fokus på normer kring maskulinitet samt självreflektion i metoden Lilla rummet. För att öka medvetenheten hos den enskilde medarbetaren och på arbetsplatsen i stort.

  2. Fokus på åskådaransatsen som ett konkret verktyg för att motverka trakasserier och kränkningar, för att påbörja en beteendeförändring.

Föreläsning

Tidsåtgång: 1-2 h

Målgrupp: För hela personalgrupper eller arbetsplatser. 

Konsult: 1 st från MÄN

Pris: 

15 000 kr 

Momsen ingår då vi är momsbefriade. 

Skicka ett mail till utbildning@mfj.se för att boka en föreläsning