Arbetsplatser

MÄN kan hjälpa dig att skapa trygga och inkluderande platser och organisationer, fria från diskriminering, trakasserier och våld. Vi har lång erfarenhet av förebyggande arbete. Vår utgångspunkt är alltid relevant forskning och beprövade metoder. 

Vi hjälper er att skapa en god arbetsmiljö och en kultur där kränkningar inte förekommer, där en tar hand om varandra och står upp mot sexism och trakasserier. Välj till exempel en föreläsning och workshop eller en inspirationsföreläsning, som på ett lättillgängligt sätt öppnar upp för diskussion samt erbjuder förslag till en väg framåt.

Arbetar du inom kommunal verksamhet eller med målgruppen unga, se våra utbildningsmetoder MVP, Agera tillsammans, Machofabriken samt spelet I andra skor.

Är du intresserad av att ha större samarbeten med MÄN vänligen kontakta utbildning@mfj.se.