MVP Arbetsplats

Att jobba med förebyggande åtgärder istället för att vänta och reparera det som redan blivit fel kommer att ge en trygg personalgrupp som både mår och presterar bättre. MÄN hjälper er att skapa trygga och inkluderande arbetsplatser med hjälp av beprövade metoder.    

Det finns många goda anledningar till att aktivt arbeta för en trygg och jämställd arbetsplats. Förutom det uppenbara, att anställda är människor som förtjänar att må bra, är trygga medarbetare mer produktiva. En arbetsgivare som satsar på personalens trygghet är dessutom mer attraktiv och har lättare att behålla kompetens. De skador som uppstår av olika typer av kränkningar kan vara förödande, både för företag och anställda. Vi kan hjälpa er att minska risken för att sådana uppstår.  

Intresserad? Mejla oss på utbildning@mfj.se så hör vi av oss till dig!

MVP Arbetsplats är den kloka vägen till en trygg arbetsplats. På MÄN har vi den kunskap, erfarenhet och envishet som krävs för att föra konstruktiva samtal om svåra saker.  

Nå er fulla potential 

Med våra metoder hjälper vi er att skapa en god social arbetsmiljö och en trygg, inkluderande arbetsplats där alla medarbetare kan växa och nå sin fulla potential. En där kränkningar, sexuella och andra typer av trakasserier inte förekommer – varken nu eller i framtiden.  

Våra metoder och verktyg ger deltagarna  

  • ökad kunskap om hur man identifierar och ingriper mot kränkningar och trakasserier  

  • praktisk träning i att gå från en passiv till en aktiv åskådare   

  • unikt fokus på manlighet och mäns utmaningar  

  • verktyg för självreflektion och samtal  

  • fördjupad kunskap om jämställdhet- och jämlikhetsfrågor.    

Vi är med er under hela resan för att tillsammans kunna utforska just era unika utmaningar och förutsättningar, oavsett bransch. Insatsen utformas i samarbete med företaget eller verksamheten genom att vi kartlägger hur det ser ut hos just er.  

Till dig som är skyddsombud eller fackligt förtroendevald erbjuder vi skräddarsydda utbildningar. Hör av dig till oss för mer information! 

Tidigare uppdragsgivare: Bergendahls el, Bonniers, Chalmers, Destination Gotland, Dramaten, Filminstitutet, Försvarshögskolan, IF Metall, King, Kriminalvården, Northern offshore services, Polismyndigheten, Sveriges regering, Sjöfartsverket, Spotify, Stena Line, Stockholm stad, Svenska elektrikerförbundet, Svenska institutet, Åklagarmyndigheten 

Vår organisation 

Vi på organisationen MÄN är experter på förebyggande arbete. I över trettio år har vi arbetat med positiv förändring på företag, myndigheter, skolor och i fritidsverksamheter. Vårt arbete vilar på en vetenskaplig grund, är väl beprövat och vi har genom vår långa, unika erfarenhet kunnat se hur stor skillnad det kan göra. 

MÄN har tidigare drivit stora projekt finansierade av Jämställdhetsmyndigheten, EU, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen och Postkodsstiftelsen.