Inspirationsföreläsning

Hur hänger maskulinitet, jämställdhet och våld ihop? Hur påverkar dessa normer vår vardag? Vi vill öka medvetenheten om maskulinitetsnormer från det personliga till hur det kan kopplas med större utmaningar i samhället. Vi synliggör destruktiva normer med målet att landa i ett aktivt tänk på handlingar och vägar framåt.

Är det första gången du hör talas om jämställdhet eller är du redan insatt men söker en viss spetskompetens? Boka en inspirationsföreläsning med MÄN. Vi skräddarsyr föredrag efter målgruppens behov.

Vi vill skapa ett samtal som är tillgängligt för alla. Om det finns ett behov av diskussion har vi pedagogiska metoder för att skapa samtal. Vill ni inspireras av nya idéer kan vi hålla en mer renodlad presentation.

Vi arbetar brett mot bland annat arbetsplatser och skolor. Vi är på stora events, i små lokala sammanhang och föreläser på internationella konferenser.   

Finns det ett intresse för fortsatt samarbete efter en inspirationsföreläsning? Kolla in våra metoder för ett mer långsiktigt förändringsarbete här.

Föreläsning

  • Tidsåtgång: 1h.

  • Målgrupp: För hela personalgrupper eller arbetsplatser.

  • Konsult: 1 st från MÄN.

  • Pris: Från 20 000 kronor beroende på gruppens storlek. Momsen ingår då vi är momsbefriade.

  • Boka: Skicka ett mejl till utbildning@mfj.se för att boka en föreläsning.