Stormöte

Stormötet inleds med en föreläsning där vi på ett lättillgängligt sätt presenterar forskning, fakta och statistik om konsekvenserna av destruktiva mansnormer. Vi pratar bland annat om vidden av #metoo och lyfter relevanta exempel. Syftet med stormötet är att skapa en kollektiv förståelse och utgångspunkt, för att kunna arbeta tillsammans med att skapa en god arbetsmiljö och kultur.

Under stormötet presenteras åskådarperspektivet. Detta moment bygger på kunskaper kring trakasserier och kränkningar samt vad som främjar och försvårar för åskådare att ingripa om någon säger eller gör något som bryter mot de värderingar som organisationen står för. Vi utgår från scenarion: Problemsituationer som kan ses som uttryck för till exempel sexism och som skulle kunna inträffa hos er. Syftet är att skapa aktiva åskådare, det vill säga att deltagarna i större utsträckning tar ansvar för den gemensamma arbetsmiljön genom att ingripa när sexism, trakasserier och kränkningar förekommer. Stormötet kan hållas gemensamt eller i könsseparatistiska grupper.

Smågrupper – en del av Stormötet

Om den första delen av Stormötet syftar till att sprida insikten om att förändringen är möjlig så är de små samtalsgrupperna (max 8 personer per grupp) själva verkstaden där förändringen påbörjas. Här bygger vi trygghet för de samtal som är en förutsättning för förändring. 

Stormötet: #eftermetoo

En variant av Stormötet är att arbeta ännu mer fokuserat med temat #eftermetoo.

Efter #metoo finns ett stort behov av konkreta metoder för att fånga upp de reaktioner och engagemang som metoo öppnat upp för. I #eftermetoo Stormötet har MÄN tagit fram ett upplägg där kvinnors erfarenheter synliggörs och mäns vilja att förändra rådande normer tas tillvara. 

Tidsåtgång: 3 h.

Språk: Svenska.

Målgrupp: För hela personalgrupper eller arbetsplatser. 

Konsulter: 2 stycken från MÄN.

Pris
37.000 kronor för upp till 30 deltagare.
47.000 kronor för 31–99 deltagare.
57.000 kronor för 100+ deltagare.

Fler än 200 deltagare? Kontakta MÄN för en offert.

Momsen ingår då vi är momsbefriade.
Priserna är exklusive eventuella resekostnader.

Skicka ett mail till utbildning@mfj.se för att boka ett stormöte.