Föreläsning och workshop

Syftet med tillfället är att skapa en kollektiv förståelse och utgångspunkt, för att kunna arbeta tillsammans med att skapa en god arbetsmiljö och kultur. Vi inleder med en föreläsning i helgrupp där vi på ett lättillgängligt sätt presenterar forskning, fakta och statistik om konsekvenserna av destruktiva mansnormer. Vi delar därefter in gruppen in i mindre grupper där deltagarna bland annat får testa på samtalsmetoden ”Lilla rummet”.

Del 1: Föreläsning

Under föreläsningen presenteras åskådarperspektivet. Detta moment bygger på kunskaper kring trakasserier och kränkningar samt vad som främjar och försvårar för åskådare att ingripa om någon säger eller gör något som bryter mot de värderingar som organisationen står för.

Vi utgår från scenarion, det vill säga problemsituationer som kan ses som uttryck för till exempel sexism och som skulle kunna inträffa hos er. Syftet är att skapa aktiva åskådare, det vill säga att deltagarna i större utsträckning tar ansvar för den gemensamma arbetsmiljön genom att ingripa när sexism, trakasserier och kränkningar förekommer.

Föreläsningen kan hållas gemensamt eller i könsseparatistiska grupper.

Del 2: Workshop

Om den första delen av tillfället syftar till att sprida insikten om att förändringen är möjlig så är de små samtalsgrupperna (max 8 personer per grupp) själva verkstaden där förändringen påbörjas. Här bygger vi trygghet för de samtal som är en förutsättning för förändring.

  • Tidsåtgång: 3 timmar

  • Språk: Svenska

  • Målgrupp: För hela personalgrupper eller arbetsplatser

  • Konsulter: 1–2 st från MÄN

  • Pris: Från 45 000 kronor beroende på gruppens storlek. Momsen ingår då vi är momsbefriade.

  • Boka: Skicka ett mejl till utbildning@mfj.se för att boka.