Skola och fritid

MÄN har olika metodmaterial, för arbete för jämställdhet och mot våld bland unga, som vänder sig till lärare, ungdomsledare, tränare, fritidspersonal, fältassistenter och andra som arbetar med unga.

MVP är en lektionsserie för skolan, med målet att stoppa och förebygga mäns och killars våld. Elever och lärare lär sig att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser eller hör våld och kränkningar. Vi på MÄN har under många år anpassat och utvecklat MVP för en svensk kontext och är ledande i Sverige i utvecklingen av metoden. Agera tillsammans är ett våldspreventivt utbildningsmaterial för elever i mellanstadiet och Machofabriken är ett verktyg som vänder sig till ungdomar i åldrarna 13–25 år.

Machofabriken ägs av Unizon och MÄN tillsammans och målet är att, genom bland annat filmer och interaktiva övningar, skapa förutsättningar för unga att leva friare liv och minska förekomsten av våld, kränkningar och trakasserier.