I andra skor är ett kortspel för ungdomar i åldrarna 16-25 år som med fördel kan användas i skolan, på fritidsgården eller i idrottsföreningen. Spelet spelas i grupper om fem deltagare per grupp. Varje spelomgång innehåller tre uppsättningar innehållande fem olika karaktärer, samt tre tänkbara scenarier.

I Arvsfondsprojektet Mannen Myten ville vi ge unga möjligheten att diskutera svåra begrepp som intersektionalitet och maktordningar, och hjälpa de att sätta ord på erfarenheter av över- och underordning. 

Samtidigt ville vi göra detta utan att det ska bli allt för personligt. Att prata om förtryck kan väcka starka reaktioner och motstånd, både från den som är utsatt för till exempel rasism och från de som känner sig utpekade i egenskap av att vara de som vinner på maktordningen.
Detta riskerar att skapa konflikter istället för lösningsfokuserade och reflekterande samtal.

När vi startade projektet Mannen Myten letade vi efter pedagogiska verktyg som kunde göra detta, men vi märkte snart att det saknades. Därför skapade vi spelet I andra skor.

Ungdomar som spelar kortspelet I andra skor

Syftet med spelet är att engagera deltagarna i att utforska hur olika förutsättningar i förhållande till olika maktordningar påverkar människors möjligheter att agera utifrån de sammanhang de befinner sig i. Namnet på spelet syftar på att deltagarna får spela karaktärer med olika socioekonomisk bakgrund, hudfärg, kön och sexualitet, och uppleva hur karaktärernas förutsättningar skiljer sig åt och förändras beroende på de scenarion som karaktärerna hamnar i genom spelet.

Under utvecklandet av spelet observerade vi deltagarna i våra fokusgrupper när de spelade, och märkte då hur kortspelet skapade nya möjligheter för de att med egna ord att diskutera ämnen som exempelvis sexuellt våld och rasism.

Så länge ojämlikhet finns i samhället kommer det att uppstå situationer där vi blir utsatta eller utsätter andra för förtryck. Att förstå och sätta ord på dessa upplevelser är ingen lösning på problemet med ojämlikhet, men gör det möjligt att bryta låsta positioner och förstå varandra bättre. Kortspelet I andra skor kan vara ett bra verktyg för att sätta fart på den förändringen!

Beställningar

Spelet går att beställa via vår webbshop.