MVP

MVP är en lektionsserie för skolan, med målet att stoppa och förebygga mäns och killars våld. MVP bygger på tre grundkomponenter: Att skapa en gemensam förståelse av vad våld är. Att se att kön spelar roll i hur våldet tar sig uttryck och påverkar. Att aktivera oss alla till att bli aktiva åskådare.

I MVP lär elever och lärare sig att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser eller hör våld och kränkningar. Vi på MÄN har under många år anpassat och utvecklat MVP för en svensk kontext och är ledande i Sverige i utvecklingen av metoden.

Läs mer om MVP på mvpsverige.se

I Sverige arbetar MÄN nu med att utbilda, handleda och stötta skolor som vill börja arbeta med programmet. MVP bygger på 14 tematiska lektioner anpassade för elever på högstadiet och gymnasiet. Kärnan i programmet är att jobba med scenarion för att tillsammans reflektera kring hur vi på olika sätt kan agera mot våld i vår vardag. Inget ingripande är för litet – och vi kan alla göra något före, under och efter att våld sker. 

MVP är ett effektutvärderat (i Sverige och utomlands) program för att förebygga våld bland barn och unga. MVP (Mentors in Violence Prevention) grundades i USA 1993 av pedagogen, författaren och dokumentärfilmaren Jackson Katz. Programmet var bland de första att använda en så kallad åskådaransats i arbetet med att förebygga mäns våld. I USA och Skottland används programmet framgångsrikt inom skolor, idrottsförbund och militären.

Kontakta oss gärna om MVP: utbildning@mfj.se.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.