MVP Fritid

Den öppna fritidsverksamheten har alltid arbetat hårt för att på olika sätt motverka våld och stärka unga. Det våldsförebyggande metodmaterialet MVP Fritid är ett sätt att skapa långsiktighet och struktur i det arbetet. 

MVP Fritid består dels av material och övningar att använda med ungdomarna ute i verksamheten, dels ett implementeringsstöd och kunskapshöjande insatser för personalen. Metodmaterialet riktar sig till fritidsgårdar, parklekar och fältassistenter, och är anpassat efter den öppna fritidens förutsättningar.

Materialet baseras på organisationen MÄN:s våldspreventiva metod för skolor, Mentorer i våldsprevention (MVP).

Du kan läsa mer om MVP Fritid och beställa materialet på mvpfritid.se.

Riktar sig till alla unga

Metoden riktar sig till alla unga, det är en så kallad universell våldspreventiv metod. Genom att aktivera åskådaren, alltså att få alla som ser eller hör talas om våld att våga göra något åt det, skapar man tillsammans en miljö där våld inte är accepterat.

En viktig del i metoden är att kunskapshöja kring hur våld kan se ut, så att man känner igen det när man ser det. På så sätt blir det lättare att ingripa. Det skapar även en samsyn hos både personal och ungdomar om att vissa typer av beteenden inte är okej.

Läs mer eller beställ metodmaterialet på mvpfritid.se.