Stormöte

Stormötet inleds med en föreläsning där vi på ett lättillgängligt sätt presenterar forskning, fakta och statistik om konsekvenserna av destruktiva mansnormer. Vi pratar bland annat om vidden av #metoo och lyfter relevanta exempel. Syftet med stormötet är att skapa en kollektiv förståelse och utgångspunkt, för att kunna arbeta tillsammans med att skapa en god arbetsmiljö och kultur.

Under stormötet presenteras åskådarperspektivet. Detta moment bygger på kunskaper kring trakasserier och kränkningar samt vad som främjar och försvårar för åskådare att ingripa om någon säger eller gör något som bryter mot de värderingar som organisationen står för. Vi utgår från scenarion: Problemsituationer som kan ses som uttryck för t.ex. sexism och som skulle kunna inträffa hos er. Syftet är att skapa aktiva åskådare, d.v.s. att deltagarna i större utsträckning tar ansvar för den gemensamma arbetsmiljön genom att ingripa när sexism, trakasserier och kränkningar förekommer. Stormötet kan hållas gemensamt eller i könsseparatistiska grupper.

Smågrupper – en del av Stormötet

Om den första delen av Stormötet syftar till att sprida insikten om att förändringen är möjlig så är de små samtalsgrupperna (max 8 personer per grupp) själva verkstaden där förändringen påbörjas. Här bygger vi trygghet för de samtal som är en förutsättning för förändring. 

Stormötet: #eftermetoo

En variant av Stormötet är att arbeta ännu mer fokuserat med temat #eftermetoo.

Efter #metoo finns ett stort behov av konkreta metoder för att fånga upp de reaktioner och engagemang som metoo öppnat upp för. I #eftermetoo Stormötet har MÄN tagit fram ett upplägg där kvinnors erfarenheter synliggörs och mäns vilja att förändra rådande normer tas tillvara. 

Tidsåtgång: 3-4 h. Möjligt att göra utbildningen vid två tillfälle 2 x 1,5 h.

Språk: Svenska

Målgrupp: För hela personalgrupper eller arbetsplatser. 

Konsulter: 2 st från MÄN

Pris

37.000 (upp till 30 deltagare)

47.000 kr (31-99 deltagare)

57.000 kr (100+ deltagare)

Fler än 200 kontakta MÄN för offert

MÄN är momsbefriade

Priser exklusive eventuella resekostnader

Skicka ett mail till utbildning@mfj.se för att boka ett stormöte