Internationellt

MÄN är en ledande aktör i den globala jämställdhetsrörelsen. MÄN samarbetar med organisationer runt om i världen i gemensamma projekt, internationella nätverk och genom olika konsultuppdrag.

I våra internationella samarbeten stöttar vi arbete mot mäns våld mot kvinnor och initiativ som syftar till att få fler män att engagera sig för jämställdhet. Vi hämtar hem kunskap från andra delar av världen och delar med oss av MÄN:s erfarenheter och metoder, bland annat för att förebygga våld, utmana stereotypa normer och stärka pappors delaktighet i föräldraskapet. Tillsammans med andra organisationer lyfter vi särskilt frågan om sexualiserat våld och sexualiserad exploatering, samt kopplingen mellan klimatkrisen och maskulinitetsnormer.

Internationella projekt och uppdrag

Vår kunskap och erfarenhet inom våldsprevention, jämställt föräldraskap och av att engagera män och pojkar i jämställdhetsfrågor är efterfrågad internationellt.

Read more

MenEngage och nätverkande

Nätverkande möjliggör erfarenhetsutbyte med aktörer inom samma arbetsområden.
Read more

Global kampanj

MenCare syftar till att främja mäns engagemang som närvarande föräldrar och deras delaktighet i omsorgsarbet.
Read more