Global kampanj

MÄN är en partner i MenCare, en global kampanj med fokus på faderskap och omsorg i över 40 länder på 5 kontinenter. Kampanjen syftar till att främja mäns engagemang som närvarande föräldrar och deras delaktighet i omsorgsarbete genom information, utbildning, studier och opinionsbildning.

Rapporten State of the World's Fathers gavs ut av MenCare 2015 och var den första globala studien av mäns insatser inom föräldraskapet. Rapporten lanserades i Sverige av Rädda Barnen och MÄN. Sedan dess har en ny rapport släppts vartannat år, och den fjärde och senaste State of the World's Fathers lanserades i juni 2021. Denna gång med tydliga rekommendationer för påverkan och förändring för att kunna uppnå en mer omtänksam, jämställd, miljömässigt hållbar och ekonomiskt rättvis värld efter Covid-19. Rekommendationerna är inspirerade av det viktiga arbetet som feminister, kvinnorättsorganisationer och sociala rättviseorganisationer driver runt om i världen. Bland dessa åtgärder och uppmaningar kan följande nämnas:

  • Inför en nationell vårdpolitik och kampanjer som erkänner, minskar och omfördelar vårdarbete lika mellan män och kvinnor, och som tar upp både individuella och statliga åtgärder.

  • Tillhandahålla lika, jobbskyddad och fullt betald föräldraledighet för alla föräldrar som en nationell politik, för att omvandla könsmässiga vårdmönster och stödja alla föräldrar i deras roller som vårdgivare samt för att utveckla livslånga jämställdhetsmönster i vårdande.

2019 skrev MÄN rapporten State of Nordic Fathers, i samarbete med den internationella organisationen Promundo och på uppdrag av Nordiska Ministerrådet. Den tog upp nordiska föräldrars syn på bland annat omsorgsarbete, föräldraledighet, relationer och normer.