Internationella projekt och uppdrag

Vår kunskap och erfarenhet inom våldspreventionjämställt föräldraskap och av att engagera män och pojkar i jämställdhetsfrågor är efterfrågad internationellt. Vår internationella verksamhet omfattar såväl långsiktiga samarbetsprojekt som kortare samarbeten och uppdrag för svenska och internationella organisationer, myndigheter och ambassader.

I snart tjugo år har MÄN genomfört långsiktiga samarbetsprojekt tillsammans med civilsamhällesorganisationer i andra delar av världen. Just nu arbetar vi framför allt i Östeuropa med fokus på att sätta män i rörelse för jämställdhet, mot våld och för ett ansvarstagande föräldraskap. I våra internationella partnersamarbeten bidrar vi till att stärka ett brett arbete mot mäns våld mot kvinnor. Dessa samarbeten omfattar bland annat normförändrande och våldsförebyggande arbete med pappor och unga, skydd till våldsutsatta kvinnor och även barn, samt arbete med förövare. Särskilda satsningar görs även kring kopplingen mellan jämställdhet och miljö/klimat samt på frågan om prostitution och sexualiserad exploatering.

Tidigare samarbetsprojekt inkluderar bland annat ett EU-finansierat trepartssamarbete för att utbilda unga killar i Sverige, Nederländerna och Storbritannien för att prata med andra killar om samtycke och sexuella trakasserier, och ett Sida-stött samarbete för att engagera pappor i omsorgsarbete i Sydafrika, Namibia och Botswana. MÄN har sedan flera år också kontakt och utbyte med en organisation i Colombia med fokus på kopplingen mellan maskulinitet och militarisering.

MÄN:s internationella verksamhet kännetecknas av nära partnerskap och dialog med internationella partners. Tillsammans säkrar vi att vi har en delad värdegrund, utvecklar kunskap och metoder, och höjer kvaliteten i jämställdhetsfrämjande arbete med fokus på män och maskulinitet.  

Internationella samarbeten och uppdrag

Utöver dessa mer långsiktiga partnersamarbeten samverkar MÄN med aktörer runt om i världen via konsultuppdrag och kortare projekt. Vi tar emot kortare och längre studiebesök och erbjuder vår kompetens genom utbildningar för, och i samarbete med, svenska och internationella organisationer, ambassader och andra. MÄN har bland annat haft uppdrag i Etiopien, Georgien, Kenya, Ukraina, Sydkorea, Vietnam och Colombia. På kartan nedan kan du se exempel på uppdrag och samarbeten MÄN har haft internationellt de senaste åren.

Ryssland

Green Fathers

Vi samarbetade med en rysk organisation kring en fotoutställning, Green Fathers, med bilder på pappor och barn som visar hur ryska fäder vill ta ansvar för sina barn och för klimatet. Utställningen visades bland annat i Izmailovsky Park i Moskva (2019).

Ryssland

Konferens om våld mot kvinnor

Svenska ambassaden bjöd in svenska och ryska politiker samt civilsamhällesorganisationer, däribland MÄN, för att mötas och tala om mäns våld mot kvinnor (2019).

Belarus

Utbildning om maskulinitet och miljö

Tillsammans med en rysk organisation höll MÄN en utbildning om maskulinitetsnormer, jämställdhet och miljö för Coalition Clean Baltics medlemsorganisationer i Belarus (2019).

Sevilla, Spanien

A feminist agenda against men's violence
MÄN medverkade vid konferensen Feminist Agenda against Men's Violence against Women i Sevilla, i ett panelsamtal kring att engagera män i kampen mot mäns våld mot kvinnor (2021).

Seoul, Sydkorea

Jämställdhet och manlighet

MÄN bjöds in av Svenska Ambassaden i Sydkorea och Nordiska Ministerrådet för att föreläsa, prata jämställdhet och manlighet med koreanska jämställdhetsprofiler och koreansk media (2018).

New York, USA

Commission on the Status of Women

MÄN:s ordförande ingick som representant i den svenska regeringsdelegationen till FN:s årliga toppmöte i New York om kvinnors rättigheter 2019 & 2021. MÄN har också under flera år varit medarrangör till parallella CSW-events and seminarier med fokus på sexualiserad exploatering och mäns efterfrågan på andras kroppar (2018–2021).

Colombia

Erfarenhetsutbyte med ACOOC i Colombia

Under flera år har MÄN haft kontakt med organisationen ACOOC i Colombia som arbetar med frågan om vapenvägran och kopplingen maskulintiet-militarisering. En resa till Colombia gav möjlighet till fördjupning av relationen och utbyte av kunskap och erfarenheter (2019).

Köpenhamn, Danmark

State of the Nordic Fathers

För Nordiska Ministerrådet och i samarbete med Promundo skrev MÄN rapporten State of the Nordic Fathers – en jämförande studie av attityder och syn på föräldraskap och jämställdhet i de nordiska länderna. Rapporten lanserades vid en konferens i FN-huset i Köpenhamn (2019).

Rabat, Marocko

MenCare Global Meeting

Den tredje globala MenCare-konferensen i Marocko samlade organisationer från hela världen för att flytta fram positionerna globalt kring jämställt föräldraskap. MÄN presenterade sitt arbete med föräldraskap och erfarenheter från Sverige och Norden (2019).

Reykjavik, Island

#Metoo Moving Forward

Internationell konferens i Reykjavik om effekterna av #metoo. MÄN presenterade arbetet med att involvera män i samtal #eftermetoo (2019).

Finland

Rundabordssamtal om psykosocialt stöd till män

MÄN föreläste om verksamheten och deltog i ett rundabordssamtal om psykosociala insatser som syftar till att minska destruktiva mansnormer (2018).

Helsingfors, Finland

Internationella dagen om våld mot kvinnor i Finland

På internationella dagen om våld mot kvinnor bjöds MÄN:s ordförande in, av Nordiska Ministerrådet och Svenska Teatern i Helsingfors, som talare och för att delta i ett panelsamtal tillsammans med Finlands jämställdhetsminister (2019

Oslo. Norge

Making the Invisible Visible

MÄN var med och organiserade och deltog i Nordic MenEngage-konferensen Making the Invisible Visible: Transforming Social Norms among Boys & Men for Gender Justice in Practice (2017).

Kreta, Grekland

Work with Perpetrators

På en konferens arrangerad av the European Network for the Work against Perpetrators (WWP) höll MÄN ett seminarium om att samtala med killar och unga män som har begått sexuella övergrepp (2019).

Georgien

Georgiskt besök till Sverige

En delegation av ministrar, politiska tjänstemän och organisations-representanter från Georgien besökte MÄN för att lära om hur vi i Sverige arbetat för ett mer jämställt föräldraförsäkringssystem och för att engagera pappor (2019).

Regionalt Europa

Europeiskt studiebesök kring våldsprevention

MÄN organiserade en veckas studiebesök för organisationer från ett tiotal europeiska länder (Spanien, England, Ryssland, Kroatien, Monaco, Nederländerna, Österrike, Danmark och Portugal) kring långsiktigt och systematiskt arbete för att förebygga mäns våld mot kvinnor (2019).

Regionalt Europa

Europeiskt studiebesök kring våldsprevention

Representanter från Danmark, Storbritannien, Spanien och Nederländerna deltog i en utbildning på nivå 2 om förebyggande av systemiskt våld som anordnades av MÄN. Syftet var att MÄN skulle bidra till processledning för organisationens verksamhet i sina respektive länder (2020).

Härnösand, Sverige, Thailand, Kenya, och Colombia

Klimatsmart utbildning om jämställdhet, miljö och konflikt

MÄN var med och höll i en global men flygfri utbildning i jämställdhet, miljö och konflikt på Sida utbildningscenter i Härnösand med deltagande online från regionala hubbar i Bangkok, Nairobi och Bogota (2019).

Paris, Frankrike

Global Feminist Lab

2018 bjöd Svenska Institutet in framstående civilsamhällesorganisationer till ett ”laboratorium” i Paris, för att skapa strategier och handlingsplaner för en global feministisk agenda.

Bogota, Colombia

Lessons learned from work with men and boys

På uppdrag av svenska Ambassaden i Bogota höll MÄN a virtual presentation för Bogota City Hall med fokus på stödverksamhet riktad till män och pojkar (2021).

Irland

Utbildning om ansvarighet i arbetet med män och pojkar

Som koordinatörer för nätverket MenEngage Europa höll MÄN, tillsammans med MenEngages globala sekretariat, en trestegsutbildning för nätverkets medlemmar kring ansvarighet (accountability) i arbetet med män och pojkar (2020).

Nairobi, Kenya

Regionalt möte om jämställt föräldraskap i Östafrika

I samarbete med Svenska Institutet och Svenska Ambassaden i Nairobi genomförde MÄN ett regionalt möte för organisationer från östra och södra Afrika som arbetar med pappor och jämställt föräldraskap (2018).

Pretoria, Sydafrika

Fatherhood & Gender Equality during the covid-19 pandemic

MÄN bjöds in av Svenska Ambassaden i Pretoria 2020 för att bidra till Live Webinar-serien Digitally Yours med exempel från Sverige på covid-pandemins påverkan på föräldraskap i Sverige.

Ukraina

Regional konferens om föräldraskap i Östeuropa

MÄN presenterade erfarenheter från arbete för jämställt föräldraskap i Sverige på en regional konferens arrangerad av UNFPA Ukraina (2021).

Estland

International Conference on Men and Equal Opportunities

MÄN deltog i en panel med fokus på föräldraskap och omsorg vid the 5th International Conference on Men and Equal Opportunities (ICMEO) in Tallinn (2020).

Wien, Österrike

Fatherhood & MenCare meeting

Ett europeiskt möte i Wien om föräldraskap och den globala kampanjen MenCare. MÄN höll en workshop om vår pappagruppverksamhet (2019).

Wien, Österrike

Vienna Discussion Forum

MÄN bjöds in, av svenska representationen i Wien och FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott, för att medverka i en expertpanel om mäns roll i att motverka mäns våld mot kvinnor (2019).

Globalt

Week of Visibility

Tillsammans med flera civilsamhällesorganisationer från Sverige, Irland, Ryssland och USA var MÄN medarrangör av Week of Visibility för att belysa frågan om sexualiserat utnyttjande (2021).

Köpenhamn, Danmark

Misogyn backlash på nätet

MÄN medverkade under en konferens med fokus på misogyn radikalisering och backlash på nätet med en presentation om vårt arbete med att utforska intersektionalitet och manlighet (2020).

Washington, USA

Om sexualiserat våld, samtycke och normer

MÄN bjöds in av Svenska Ambassaden i Washington för att prata om vårt arbete mot sexualiserat våld och för samtycke i praktik och lagstiftning (2018).

Banja Luka, Bosnien-Herzegovina

Om män och omsorgsarbete i Banja Luka

MÄN bjöds in, av Svenska Ambassaden i Sarajevo, för att delta i ett panelsamtal kring svensk föräldraförsäkring och svenska erfarenheter av att engagera män i föräldraskap och omsorgsarbete. Samtalet hölls i staden Banja Luka i samband med öppnandet av fotoutställningen Swedish Dads (2018).