Internationellt

MÄN är en ledande aktör i den globala jämställdhetsrörelsen. MÄN samarbetar med organisationer runt om i världen i gemensamma projekt, internationella nätverk och genom olika konsultuppdrag.

I våra internationella samarbeten stöttar vi arbete mot mäns våld mot kvinnor och initiativ som syftar till att få fler män att engagera sig för jämställdhet. Vi hämtar hem kunskap från andra delar av världen och delar med oss av MÄN:s erfarenheter och metoder, bland annat för att förebygga våld, utmana stereotypa normer och stärka pappors delaktighet i föräldraskapet. Tillsammans med andra organisationer lyfter vi särskilt frågan om sexualiserat våld och sexualiserad exploatering, samt kopplingen mellan klimatkrisen och maskulinitetsnormer.