Internationellt arbete

Vår kunskap och erfarenhet inom våldspreventionjämställt föräldraskap och av att engagera män och pojkar i jämställdhetsfrågor är efterfrågad internationellt. Vår internationella verksamhet omfattar såväl långsiktiga samarbetsprojekt som kortare samarbeten och uppdrag för svenska och internationella organisationer, myndigheter och ambassader.

MÄN har flera långsiktiga samarbetsprojekt tillsammans med civilsamhällesorganisationer i andra delar av världen. Just nu arbetar vi framför allt i Östeuropa med fokus på att sätta män i rörelse för jämställdhet, mot våld och för ett ansvarstagande föräldraskap.

I våra internationella partnersamarbeten bidrar vi till att stärka ett brett arbete mot mäns våld mot kvinnor. Dessa samarbeten omfattar bland annat normförändrande och våldsförebyggande arbete med pappor och unga, skydd till våldsutsatta kvinnor och även barn, samt arbete med förövare. Särskilda satsningar görs även inom brytpunkten för jämställdhet och miljö/klimat samt på frågan om prostitution och sexuell exploatering.

Tidigare samarbetsprojekt inkluderar ett EU-finansierat trepartssamarbete för att engagera unga killar i Sverige, Nederländerna och Storbritannien mot sexuella trakasserier och våld. och ett samarbete för att engagera pappor i omsorgsarbete i Sydafrika, Namibia och Botswana. MÄN har sedan flera år också kontakt och utbyte med en organisation i Colombia med fokus på kopplingen mellan maskulinitet och militarisering.

MÄN:s internationella verksamhet kännetecknas av nära partnerskap och dialog med internationella partners. Tillsammans säkrar vi att vi har en delad värdegrund och bidrar till att flytta fram positioner samtidigt som vi höjer kvaliteten i jämställdhetsfrämjande arbete med män. 

Vi erbjuder vår kompetens i internationella sammanhang genom utbildning för, och i samarbete med, svenska och internationella aktörer. MÄN har bland annat haft uppdrag i Etiopien, Georgien, Kenya, Ukraina, Sydkorea, Vietnam och Colombia.