MenCare

MÄN är en partner i MenCare, en global kampanj med fokus på faderskap i över 40 länder på fem kontinenter. Kampanjen syftar till att främja mäns engagemang som närvarande föräldrar och främja deras delaktighet i omsorgsarbete genom information, utbildning, studier och opinionsbildning.

2015 gavs rapporten State of the World’s Fathers ut – den första globala studien av mäns bidrag till föräldraskap och omsorg. Rapporten lanserades i Sverige av Rädda Barnen och MÄN.

I november 2019 släpptes rapporten State of Nordic Fathers, som tagits fram av Nordiska Ministerrådet i samarbete med organisationen MÄN.