Killfrågor

Killfrågor är en stödchatt som riktar sig till alla som definierar sig som unga killar (mellan 10-20 år). Chatten startades 2009 av MÄN eftersom andra stödinstanser som riktade sig till unga inte nådde målgruppen killar. Killfrågor erbjuder stöttande samtal – helt anonymt – för att främja jämställdhet och förebygga våld. 

Killfrågor lyssnar på berättelser och frågor som berör och påverkar killars liv. Vi stärker killar att söka stöd, prata om känslor, stöttar i att utmana destruktiva killnormer och uppmuntrar till att göra jämställda handlingar. Chatten fyller också en viktig funktion i att fånga upp killar med psykisk ohälsa och de som berättar om sexualiserad utsatthet.

Volontärer driver chatten

Samtalen förs av utbildade volontärer som är 20 år eller äldre, av olika kön och bakgrunder. Volontärerna finns i hela landet. Chatten är öppen måndag, tisdag, onsdag, torsdag och söndag varje vecka mellan 19-21.

Läs mer och chatta på Killfrågor.se

Vill du bli volontär? 

Som volontär på Killfrågor ger du av din tid och ditt engagemang och i utbyte får du möjlighet att stötta unga personer, jobba för jämställdhet och mot våld, ingå i ett nätverk av trevliga och duktiga volontärer samt få fortbildning inom olika områden som rör volontärskapet.

I uppdraget ingår att chatta med unga ungefär två timmar varannan vecka. Du chattar tillsammans med andra kunniga volontärer. Uppdraget kan skötas hemifrån och kräver egen dator. Du får kontinuerlig handledning och stöd från både volontärgruppen och handledare på Killfrågor. Du behöver inte definiera dig som kille eller man för att arbeta med Killlfrågor, våra medarbetare och volontärer är av olika kön och bakgrunder.

För frågor och mer information kontakta Micaëla Gripenberg, micaela.gripenberg@mfj.se eller 073-666 60 63. Du kan också maila: info@killfrågor.se.