Projekt

MÄN är en expertorganisation på maskulinitetsfrågor och metoder och insatser för att förebygga mäns våld. Vi driver ett antal projekt där vi utvecklar metoder och tar fram utbildningsprogram för våldsförebyggande arbete.

2020 driver vi projekt med stöd av Folkhälsomyndigheten, Allmänna Arvsfonden, Sida, Postkodstiftelsen, EU:s Rights, Equality and Citizenship Programme (2016-2020), Stiftelsen M.E.S.T och Stockholms stad. I flikarna kan du läsa om några av våra pågående större projekt.

Vill du samarbeta med oss? Vi kan vara både samarbetspartners eller konsulter i projekt som rör våra frågor. Hör av dig till info@mfj.se så kontaktar vi dig!