En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN

Under veckan uppmärksammas mäns våld mot kvinnor, vikten av våldsförebyggande arbete med genusperspektiv och hur vi tillsammans kan förebygga mäns och killars våld. Bland annat genom seminarier, nätverksträffar och filmvisningar.

Till evenemanget!

En vecka fri från våld 2021

Den 22–28 november är det dags för 2021 års upplaga av En vecka fri från våld!

Veckan är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld. Under veckan ordnar Unizon och MÄN en konferens om våldsprevention, för mer information och anmälan se nedan.

Under En vecka fri från våld ordnas en rad aktiviteter. I vårt Facebook-evenemang uppdaterar vi kontinuerligt med information om veckan och de aktiviteter som Unizon och MÄN arrangerar. Andra aktörer som ordnar lokala aktiviteter under veckan är välkomna att uppdatera i flödet på Facebook-evenemanget!

När: 22–28 november.

Årets konferens

Våldsprevention 2021: Makt, våld och prevention – Olika perspektiv i arbetet med att förbygga mäns våld mot kvinnor

Under En vecka fri från våld ordnar MÄN och Unizon också en konferens med ett praktiskt fokus på våldsprevention. I år bjuder vi, tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbottens län, in till årets konferensen den 26 november som har tema makt, våld och prevention. Under dagen vill vi ge dig både kunskap och praktiska exempel på att arbeta med flera perspektiv och maktordningar samtidigt i det förebyggande arbetet. Några av de perspektiv som kommer tas upp under dagen är våld i relation till ålder samt hur maskulinitet och klass påverkar varandra i relation till våld.

När: 26 november.
Mer information: Hittar du här.

Om En vecka fri från våld

Sverige har sedan 2017 en 10-årig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns delaktighet i arbetet.

De senaste fem åren har civilsamhälle, myndigheter, regioner, landsting och kommuner gått samman under det gemensamma paraplyet En vecka fri från våld. Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva utvecklingen framåt. Under veckan arrangeras seminarier, nätverksträffar, filmvisningar och lanseringar med mera. Vi uppmuntrar aktörer att arrangera lokala aktiviteter!

En vecka fri från våld stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.