Medlemskampanjen under
En vecka fri från våld 2021

Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Under 2020 anmäldes 23 422 män för misshandel mot kvinnor, grov kvinnofridskränkning och sexualbrott i Sverige. Det anmälda våldet är toppen på ett isberg av ett allvarligt och utbrett samhällsproblem. Vi vet att mäns våld riktas mot alla kön och åldersgrupper, men unga kvinnor och icke binära är särskilt utsatta. Vi vet också att mäns våld finns i alla samhällsklasser runt om i hela landet.

I vår kampanj under En vecka fri från våld 2021 är det just detta vi vill uppmärksamma och belysa. Att mäns våld mot kvinnor finns överallt i hela landet, i alla samhällsklasser, oavsett etnisk tillhörighet eller bakgrund. Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem som skadar och kränker människoliv även i din hemstad och där du befinner dig.

Uppdatering: Medlemskampanjen engagerade många runt om i landet. Träffar, föreläsningar och olika former av evenemang arrangerades av aktiva medlemmar i MÄN:s lokalgrupper, i bland annat Karlstad, Umeå och Östersund. Flera lokalgruppsrepresentanter skickade även in ett öppet brev till lokalmedia och lokalpolitiker.

Här kan läsa mer om den genomförda kampanjen.

Lokala siffrorna ett genomsnitt

För att belysa detta har vi hämtat statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, utifrån män misstänkta för misshandelsbrott mot kvinnor 18 år eller äldre, kvinnofridskränkning och sexualbrott förra året. Statistiken vi har utgått från går att ladda ner här (extern länk).

Den statistik som Brå tagit fram gällande brottsmisstankar utifrån brottstyp finns inte redovisad utifrån kommun och stad. Vi har därmed utgått från den nationella statistiken framtagen av Brå där brottsmisstankar för respektive brott finns framtaget utifrån kön på förövaren på nationell nivå. Den nationella siffran har vi därefter använt för att ta fram en representativ siffra baserat på andelen invånare i respektive kommun i förhållande till hela Sverige befolkning. Siffran vi kommunicerar är därmed inte kommunspecifik, men representerar genomsnittet av män misstänkta för dessa brott i respektive kommun i Sverige där vi har kampanjat.

Våld går att förebygga

Är du mer nyfiken på hur statistik gällande brottsmisstankar specifika brott eller förövare ser ut på nationell nivå hittar du det här (extern länk). Här kan du till exempel se andelen män misstänkta för respektive brott jämfört med andelen kvinnor misstänka för samma brott. Andelen kvinnliga förövare är i samtliga brottskategorier, i brottskategorin brott mot person, lägre än andelen manliga förövare. För sexualbrott är andelen manliga förövare oavsett kön på brottsoffret 97,3%. För grov kvinnofridskränkning är andelen manliga förövare 99,6% och för misshandel mot kvinnor 18 år eller äldre är andelen manliga förövare 82,5%.

Vi vet att våld går att stoppa och förebygga. För att kunna göra det är det viktigt att vi förstår våld som något inlärt eftersom det betyder att det går att lära sig att inte vara våldsam. MÄN jobbar med flera projekt för att förebygga och motverka mäns våld, till exempel genom att samtala och förändra normer tillsammans med killar och män själva. Vi gör det också genom politisk påverkan tillsammans med många andra kvinnoorganisationer.

"Det börjar med mig"

MÄN är en levande medlemsorganisation som ger utrymme för den som vill förändra och förändras. Inom MÄN brukar vi prata om att ”det börjar med mig”. Med detta menar vi att om jag vill ha förändring i världen så behöver jag också alltid se över mitt eget beteende och vad jag gör som påverkar andra. Självreflektion och att identifiera sin egen roll i förtryckande strukturer, och sin egen resa i att bidra till förändring av de strukturerna, är centralt i det arbete vi gör. Vi tror på en jämställd värld fri från våld. Var med oss och ta ställning mot mäns våld.

Vill du veta mer om hur du kan engagera dig mot mäns våld. Läs mer här.

Här kan du söka stöd

Om du är du våldsutsatt eller känner du någon som behöver stöd? Vänd dig till unizonjourer.se.

Unizons jourer har över 138 000 kontakter med stödsökande kvinnor och barn varje år. Många undrar - vad ska jag göra? Hos jouren möter de någon som tror dem. Som lyssnar, stöttar och peppar och hjälper dem att upptäcka sina val, men inte väljer åt dem.

Majoriteten av kvinnojourerna har skyddat boende, där vuxna och barn kan bo och få stöd under en begränsad tid. Jourerna har också stödsamtal i sina lokaler och på chatt, telefon och mejl. De erbjuder stöd i kontakt med till exempel Polisen, Socialtjänsten, familjerätten och rättsväsendet.

Har du frågor om kampanjen? Hör av dig till info@mfj.se.