Killar om porr

Många killar och män kollar på porr. Ofta. Vad blir konsekvenserna av det? Hur påverkar porren oss, och vilka bilder av och förväntningar på sex kan det skapa? Hur ser porren ut och vilka skadas? Det här är några av de frågor projektet Killar om porr ska titta närmare på. 

Det finns mycket att säga om porr, många har en åsikt. I det treåriga arvsfondsprojektet Killar om porr vill vi på MÄN framförallt lyssna på killars egna erfarenheter och tankar. Vi vet från våra verksamheter där vi möter och för samtal med killar att det finns ett stort behov av att få prata om porr. Vi möter allt från frågor och tankar, kring exempelvis sex, prestation och kroppen som på olika sätt är kopplade till sådant som setts i porren, till direkta frågor om porr och behov av hjälp att sluta titta.

Nästan all porr på nätet är både fysiskt och verbalt våldsam. Flickor, kvinnor och andra personer förnedras, både i filmerna och i verkligheten – det vi ser i porren har hänt på riktigt och skildrar oftast inte sex med samtycke. Om det finns trygga rum för killar att reflektera med varandra och andra vuxna, tror vi på MÄN att bilden av vad porr är breddas och det som visas i porren kan problematiseras.

För många killar blir porren en form av sexualundervisning, vilket gör att många tror att en har sex på det vis som syns i porren och vill testa sådant som de har sett. Många tjejer och kvinnor berättar precis det, att killar och män som de har sex med vill göra sådant som de har sett i porren, och hur det skapar obehag och utsatthet. Det kan till exempel handla om att de inte vill göra det som killen eller mannen vill testa då det känns förnedrande eller gör ont. Det kan samtidigt vara svårt att säga nej då många tjejer, kvinnor och andra har lärt sig att de ska ”ställa upp”, en norm som även den reproduceras genom porren. Det finns alltid ett ansvar hos alla parter i en sexuell relation – att försäkra sig om samtycke är det första steget i ett aktivt sexliv. Därför blir det extra viktigt att även prata om samtycke och kommunikation i samtal om porr. 

Sexindustrin som producerar pornografin är en miljardindustri och vi ser och tror inte att de är intresserade av att ta ansvar för dess konsekvenser, därför behöver vi på MÄN och andra vuxna ta det ansvaret. Samtidigt vet vi att många föräldrar, andra vuxna, beslutsfattare samt professionella, som möter killar och unga män, behöver både kunskap och stöd för att känna sig trygga i att prata om frågor kring porr och sex. Genom det här projektet stärker vi ytterligare MÄN:s arbete med att erbjuda verktyg för vuxna som på olika sätt möter killar och män. 

I projektet Killar om porr vill vi: 

  • Undersöka och identifiera porrens påverkan på unga killar, deras självbild och deras relationer.

  • Undersöka tjejers och andras erfarenheter och upplevelser av porr och dess konsekvenser.

  • Vara en del av en feministisk och folkbildande rörelse som tillgängliggör kunskap om killars förhållande till sex, porr och dess konsekvenser. 

  • Möjliggöra för fler inkluderande och reflekterande samtal om sex, porr och dess konsekvenser med målgruppen killar 13–25 år.

  • Få fler killar att bli aktörer genom att ta samtal med andra killar om destruktiva manlighetsnormer, sex och porr.

  • Bidra till att öka tryggheten hos yrkesverksamma i att adressera problematiken med killars porrkonsumtion och att föra samtal med killar om porr och sexualiserat våld.

  • Bidra till att skapa trygghet hos föräldrar och medlemmar i MÄN:s medlemsrörelse att ta samtal med unga kring destruktiva manlighetsnormer i relation till sex och porr.

Metoder och plattformar

I projektet vill vi via vår anonyma stödchatt på Killar.se erbjuda killar möjligheten att prata om och reflektera kring hur porren påverkar dem och deras syn på sex, intimitet och relationer och därmed bidra till att stoppa mäns våld mot kvinnor. Chatten är en av få plattformar som erbjuder stöd till killar* i åldrarna 13–25 år och vi för cirka 5 000 samtal per år. *Med ”killar” menar vi på MÄN alla som identifierar sig själva som killar, oavsett biologiskt/juridiskt kön.

I chatten håller volontärerna öppna och lyssnande samtal som hämtar inspiration från bland annat metoder så som Motiverande samtal. Med hjälp av öppna och nyfikna frågor guidas den stödsökande till reflektion och insikter kring de egna tankarna och beteendena. Under projektets gång kommer vi att bygga vidare på denna metod och fördjupa volontärernas kunskap för att på så sätt kunna erbjuda bättre stöd i chatten kring frågor som på olika sätt relaterar till porr och sex. 

Genom ett samarbete med ungdomsorganisationen Sverok vill vi också jobba uppsökanden och hitta andra digitala plattformar, där det är möjligt att föra reflekterande samtal kring porr, sex och maskulinitetsnormer med killar. 

Som en del av vår kartläggning och inhämtning av data kommer vi både genomföra egna undersökningar och titta på den forskning som redan finns samt de metoder som används. Vi kommer även lyssna till erfarenheter från ett flertal andra aktörer som jobbar med unga om frågor relaterade till sex och porr. 

Referensgrupper

Målgruppen killar kommer involveras genom referensgrupper för att dela sina tankar och erfarenheter kring porr och sex. De kommer även att ge konkret input, på det samtalsmaterial som vi tar fram, för att vi ska hamna rätt i tonalitet och tilltal. 

Vi får även feedback och input från kvinno- och tjejjoursrörelsen genom en referensgrupp med representanter från Unizon, Storasyster och Talita. Deras kunskap och erfarenheter är ovärderlig och nödvändig för att vi, genom detta projekt, skall kunna bidra till att minska killars och mäns sexualiserade våld mot kvinnor, flickor och andra. 

Ett viktigt delmål med projektet är även att föra våra kunskaper och metoder vidare till andra vuxna och yrkesverksamma för att skapa förutsättningar för fler reflekterande samtal om sex och porr med unga, och framför allt killar. För att på bästa sätt få en bild av de faktiska behov som finns hos yrkesverksamma i dag kommer vi under hösten 2021 genomföra ett antal workshops med en grupp sammansatt av kuratorer, barnmorskor, fältassistenter och fritidsledare. 

Vill du får uppdateringar om projektet?

Vill du få mer information, ta del av kommande resultat och färdigt metodmaterial? Anmäl dig här så kontaktar vi dig!

Kontakt

Vill du veta mer om projektet går det även bra att mejla projektledare Karin Caspani på karin.caspani@mfj.se.