Killar om porr

Många killar och män kollar på porr. Vad blir konsekvenserna av det? Hur påverkar porren oss, och vilka bilder av och förväntningar på sex och samtycke kan det skapa? Hur ser porren ut och vilka skadas? Hur kan vi göra för att bli bättre på att prata om porr och samtycke med barn och unga? Det här är några av de frågor MÄN:s Arvfondsprojekt Killar om porr tittar närmare på. 

Den 14 februari 2023 lanserade vi två samtalsmaterial om porr och samtycke. Ovan kan du se seminariet i efterhand. Läs mer om materialet här!

I mars 2022 arrangerade MÄN ett frukostseminarium och lanserade en Sifo-undersökning om killar och porr. Se hela seminariet ovan. Ta del av Sifo-undersökningen här.

Det finns mycket att säga om porr, många har en åsikt. I det treåriga Allmänna arvsfondsprojektet Killar om porr vill vi på MÄN framförallt lyssna på killars egna erfarenheter och tankar. Vi vet från våra verksamheter där vi möter och för samtal med killar att det finns ett stort behov av att få prata om porr och samtycke. Vi möter allt från frågor och tankar, kring exempelvis sex, prestation och kroppen.

De här ämnena kan ibland kopplas till saker som en sett i porren. Vi möter också frågor som handlar direkt om porr. En del funderar över saker som en sett i porren eller över sin konsumtion rent generellt, och vi möter även en del som vill få stöd i att sluta att titta på porr.

Många barn och unga kommer i kontakt med det som vi kallar för ”mainstreamporren”, det vill säga den porr som finns tillgänglig gratis på nätet och som inte har någon åldersverifikation. I mainstreamporren är det vanligt med inslag av fysiskt, verbalt och sexualiserat våld.

Flickor, kvinnor och andra personer förnedras, både i filmerna och i verkligheten – det vi ser i porren har hänt på riktigt och skildrar oftast inte sex med samtycke.

Vi vet att killar kan och vill prata om hur porr och andra medier påverkar oss, både med varandra och med vuxna. Vi på MÄN tror att reflekterande och öppna samtal kan bredda bilden av vad porr är och att det är vi vuxna som behöver ta ansvar för att skapa reflekterande samtal kring porr och samtycke.

För många killar blir porren en form av sexualundervisning, vilket för många till någon grad färgar bilden av vad sex och samtycke är och kan få en del att vilja testa sådant som de har sett. Många tjejer och kvinnor berättar precis det, att killar och män som de har sex med vill göra sådant som de har sett i porren, och hur det skapar obehag och utsatthet.

Det kan till exempel handla om att de inte vill göra det som killen eller mannen vill testa då det känns förnedrande eller gör ont. Det kan samtidigt vara svårt att säga nej och på andra sätt visa att en inte vill då många tjejer, kvinnor och andra har lärt sig att de ska ”ställa upp”, en norm som även den reproduceras genom porren. Det finns alltid ett ansvar hos alla parter i en sexuell relation – att försäkra sig om samtycke är det första steget i ett aktivt sexliv med anda. Därför blir det extra viktigt att även prata om samtycke och kommunikation i samtal om porr.

Sexindustrin som producerar och tillhandahåller pornografin är en miljardindustri som får konsekvenser både för de som befinner sig i industrin och för de barn och unga som kommer i kontakt med den, därför behöver vi vuxna ta ansvar för att ta initiativ till, och att föra, reflekterande samtal med barn och unga.

Samtidigt vet vi att många föräldrar, andra vuxna, beslutsfattare samt professionella, som möter killar och unga män, behöver både kunskap och stöd för att känna sig trygga i att prata om frågor kring porr och samtycke. Genom det här projektet stärker vi ytterligare MÄN:s arbete med att erbjuda verktyg för vuxna som möter barn och unga i allmänhet, och killar och män i synnerhet.

I projektet Killar om porr vill vi: 

  • Undersöka och identifiera porrens påverkan på unga killar, deras självbild och deras relationer.

  • Undersöka tjejers och andras erfarenheter och upplevelser av porr och dess konsekvenser.

  • Vara en del av en feministisk och folkbildande rörelse som tillgängliggör kunskap om killars förhållande till sex, porr och dess konsekvenser. 

  • Möjliggöra för fler inkluderande och reflekterande samtal om sex, porr och dess konsekvenser med målgruppen killar 13–25 år.

  • Få fler killar att bli aktörer genom att ta samtal med andra killar om destruktiva manlighetsnormer, sex och porr.

  • Bidra till att öka tryggheten hos yrkesverksamma i att adressera problematiken med killars porrkonsumtion och att föra samtal med killar om porr och sexualiserat våld.

  • Bidra till att skapa trygghet hos föräldrar och medlemmar i MÄN:s medlemsrörelse att ta samtal med unga kring destruktiva manlighetsnormer i relation till sex och porr.

Metoder och plattformar

I projektet vill vi via vår anonyma stödchatt på Killar.se erbjuda killar möjligheten att prata om och reflektera kring hur porren påverkar dem och deras syn på samtycke och relationer och därmed bidra till att förebygga mäns våld mot kvinnor och andra. Chatten är en av få plattformar som erbjuder stöd till killar i åldrarna 10-25 år och vi för cirka 6 000 samtal per år. Med ”killar” menar vi på MÄN alla som identifierar sig som killar.

I chatten håller volontärerna öppna och lyssnande samtal som hämtar inspiration från bland annat metoder så som Motiverande samtal och Response-based practice. Vi ställer öppna och nyfikna frågor för att skapa reflekterande och utforskande samtal. Under projektets gång kommer vi att bygga vidare på denna metod och fördjupa volontärernas kunskap för att på så sätt kunna erbjuda bättre stöd i chatten kring frågor som på olika sätt relaterar till porr och samtycke.

Genom ett samarbete med ungdomsorganisationen Sverok vill vi också jobba uppsökanden och hitta andra digitala plattformar, där det är möjligt att föra reflekterande samtal kring porr, sex och maskulinitetsnormer med killar.

Som en del av vår kartläggning och inhämtning av data kommer vi både genomföra egna undersökningar och titta på den forskning som redan finns samt de metoder som används. Vi kommer även lyssna till erfarenheter från ett flertal andra aktörer som jobbar med unga om frågor relaterade till sex, samtycke och porr. 

Referensgrupper

Målgruppen killar kommer involveras genom referensgrupper för att dela sina tankar och erfarenheter kring porr och samtycke. De kommer även att ge konkret input, på det samtalsmaterial som vi tar fram, för att vi ska hamna rätt i tonalitet och tilltal. 

Vi får även feedback och input från kvinno- och tjejjoursrörelsen genom en referensgrupp med representanter från Unizon, Storasyster och Talita. Deras kunskap och erfarenheter är ovärderlig och nödvändig för att vi, genom detta projekt, skall kunna bidra till att förebygga och stoppa killars och mäns sexualiserade våld mot kvinnor, flickor och andra. 

Ett viktigt delmål med projektet är även att föra våra kunskaper och metoder vidare till andra vuxna och yrkesverksamma för att skapa förutsättningar för fler reflekterande samtal om porr, sex och samtycke med barn och unga, framför allt killar. Under hösten 2022 har vi genomfört och testat en heldagsutbildning och en handbok med fokus på samtal med killar om porr och samtycke, med yrkesverksamma från bland annat ungdomsmottagningar, socialtjänst, fritidsledare, elevhälsoteam och annan skolpersonal.

Vill du får uppdateringar om projektet?

Vill du få mer information, ta del av kommande resultat och färdigt metodmaterial? Anmäl dig här så kontaktar vi dig!

Kontakt

Vill du veta mer om projektet går det även bra att mejla projektledare Karin Caspani på karin.caspani@mfj.se.