Mannen Myten

Mannen Myten logotyp

I det treåriga Arvsfondsprojektet Mannen Myten vill vi undersöka hur män kan vara både förtryckta och förtryckare, hur vi alla hör ihop och tillsammans kan förändra oss själva, varandra och världen till det bättre. Vi arbetar med långsamma processer där det personliga och inkluderande är avgörande. Vi gör det i mindre grupper av killar som vi träffar under lång tid, där vi tillsammans med killarna i öppna och nyfikna övningar undersöker hur manlighetsnormer hänger samman med andra former av förtryck och utsatthet.  

Målet är att öka kunskapen kring hur skärningspunkter mellan olika maktordningar förstås av unga killar och hur unga killar förstår och hanterar positioner av över- och underordning. Projektet har också blicken riktad mot oss själva. Vi som arbetar med maskulinitetsnormer uppfattas ofta som ett hot som vill ta ifrån killar någonting som dom uppfattar att de behöver. Vi behöver förstå hur olika maktsymboler bibehåller en ordning där någon är vinnare och någon blir förlorare. 

I Mannen Myten arbetar vi med manlighet utifrån tre maktordningar som berör grupper av män som vi under tidigare projekt och i vår rörelse varit dåliga på att engagera. Vi valde i Mannen Myten att fokusera på klass, vithetsnorm och landsorten. Ofta när vi är ute i olika miljöer på uppdrag så har vi med oss färdiga paket av metoder, vi kommer med ett storstadsperspektiv, ett semi-akademisk medelklass språk och oftast är vi som står som processledare och utbildare vita personer. Det behöver inte vara ett problem så länge vi är medvetna om vår position och hur maktförhållandet ser ut i mötet med målgruppen.

En slutsats vi redan har dragit utan att avslutat projektet är att vi behöver arbeta mycket hårdare på att hitta gemensam mark och arbeta mer långsiktigt för att skapa tillit med de grupper av män som inte känner en direkt samhörighet med vår analys. Vi behöver först skapa oss en förståelse för de sammanhang där dessa målgrupper är aktiva. Det krävs en pedagogik som lämnar plats och involverar dem så att de kan deläga samtalet. Om man ska koka ner alla dessa slutsatser i en mening så lyder den såhär; ”vi måste möta våra målgrupper där de står”.

Projektets mål är att skapa kunskap om hur en sån här process kan gå till, sprida dessa erfarenheter och skapa konkreta metoder för att göra detta arbete lättare för fler.   

Allmänna arsvfonden