Mannen Myten

Mannen Myten logotyp

I det treåriga Arvsfondsprojektet Mannen Myten (2017-2020) har MÄN undersökt hur olika maktordningar kan samspela, hur män kan vara både förtryckta och förtryckare, och hur vi med hjälp av intersektionella perspektiv tillsammans kan förändra oss själva, varandra och världen till en bättre plats. I samband med projektets avslut i september 2020 släpptes rapporten ”Mannen Myten – en fältstudie i manlighet”.

Målet för projektet var att öka kunskapen kring hur skärningspunkter mellan olika maktordningar förstås av unga killar och hur unga killar förstår och hanterar positioner av över- och underordning. Projektet hade också blicken riktad mot oss själva. Vi som arbetar med maskulinitetsnormer uppfattas ofta som ett hot som vill ta ifrån killar någonting som dom uppfattar att de behöver. Vi behöver förstå hur olika maktsymboler bibehåller en ordning där någon är vinnare och någon blir förlorare.

Läs mer om projektet i vår slutrapport som går att ladda ner här! 

Har du frågor om hur manlighetsnormer påverkas av andra maktordningar, såsom klass, rasism och glesbygd kontra urbanitet till exempel? Hör gärna av dig till MÄN. Vi håller gärna workshops och föreläsningar i detta fält.

I samband med projektets avslut lanserade vi också kortspelet “I Andra Skor”. Läs mer om spelet och hur du kan använda det i grupper av unga här. 

Under projektets gång har vi även gjort ett flertal kulturproduktioner:

Allmänna arsvfonden