Samspel

I projektet Samspel utvecklar vi workshops där man tillsammans med barn använder spel för att förebygga våld och skapa schyssta sammanhang. Projektet riktar sig till barn under 15 år och vuxna som möter dem i skola, fritidsverksamhet eller föreningsliv. Samspel är ett samarbete mellan Sverok och MÄN och drivs med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Metoder

Huvudmålet i projektet är att ta fram två metoder för att jobba med våldsprevention med barn under 15. Den ena metoden ska kunna användas inom skola och fritidsverksamhet, då främst med barn i mellanstadieåldern. Den andra metoden ska rikta sig till ideella som möter barn under 15 år.

Metoderna går ut på att använda spel som ett sätt att diskutera normer och våld med barnen. Vi vill tillsammans med dem utforska hur vi kan skapa sammanhang där alla kan känna sig trygga - både i och utanför spelvärlden. Samtidigt vill vi se till att vuxna i barns närhet ser spel som ett legitimt intresse - och som något de kan använda för att prata om viktiga ämnen!

Vår vision: Tillsammans med barn använder vi spel och lek för att skapa sammanhang där alla kan påverka och känna sig trygga.
-- MÄN & Sverok

Nätverk

För att stärka vuxna som möter barn under 15 i hur de kan använda spel i undervisning eller fritidsverksamhet kommer vi också att organisera två nätverk: ett för professionella och ett för ideella. Tillsammans diskuterar vi aktuella frågor och lär oss av varandra. Ämnen kan vara hur man använder spel i pedagogiskt arbete, hur man praktiskt kan skapa jämlika spelmiljöer eller hur man bäst stöttar barnen i sitt spelintresse.

Plattform

Den sista pusselbiten i projektet är att vi kommer utveckla en mötesplats inom Sverok där barn under 15 kan spela med varandra. Vi kommer anordna regelbundna spelträffar tillsammans med ideella ledare, där barnen kan fortsätta ses och spela i en trygg miljö.

Vill du vara med?

Vi söker löpande efter personer eller organisationer som vill vara involverade i projektet på något sätt! Jobbar du på en skola och vill att vi ska göra workshops hos er? Har du en spelförening där du möter barn? Vill du bli en av våra ideella ledare? Kanske ge oss feedback på vårt metodmaterial under projektets gång? Eller bara vara med i något av våra nätverk? Tveka inte att höra av dig!

Sam Bäfvenberg
Projektledare, Sverok
sam.bafvenberg@sverok.se

Adam Wassrin
Metodutvecklare / projektledare, MÄN
adam.wassrin@mfj.se

Jesper Englin
Metodutvecklare, Sverok
jesper.englin@sverok.se

Björn Adriansson
Kommunikatör, Sverok
bjorn.adriansson@sverok.se

Projektet genomförs med stöd från Allmänna Arvsfonden.