Samtal för ett liv fritt från våld

MÄN har under många år arbetat våldspreventivt genom att ta fram kunskap och metoder för att förebygga mäns våld i ett tidigt stadium. Tack vare stöd från Allmänna Arvsfonden har vi nu startat mottagning för unga killar som använder eller har använt sig av våld. 

Stödchatten Killar.se (tidigare Killfrågor) har hittills varit den enda verksamheten i MÄN:s regi som erbjudit stödjande samtal till unga. I chatten ser vi att unga killar har ett stort behov av att få prata om sånt som känns svårt, gällande allt från frågor om kroppen och relationer till depression och suicidtankar. 

Genom Arvsfondsprojektet Samtal för ett liv fritt från våld tar vi nu ett nytt steg genom att för första gången erbjuda individuella fysiska samtal till unga män som använder sig av eller har använt våld. Vi ser många aktörer som tar emot våldsutsatta, ett otroligt viktigt arbete. Men för att våldet ska upphöra behöver vi också arbeta med de som använder våld. Vårt mål är att de som träffar våra samtalsterapeuter efter avslutad behandling får en förändrad syn på sitt våldsanvändande och att de gör andra val i framtiden. 

Målgruppen för projektet är unga personer mellan 15–25 år som definierar sig som killar och som använder sig av, eller tidigare har använt sig av våld. Vi har en bred våldsdefinition som kan röra sig på en skala från lindrigt till grovt. Den innefattar olika typer av våld som psykiskt, fysiskt och sexualiserat våld. Vi ser att behoven är stora för att arbeta med våld i ungas relationer och därför vill vi helst träffa killar som använt sig av våld i en relation. Det kan vara kärleks-, vänskaps-, eller familjerelationer. De kan vara tillfälliga, långvariga, enbart i den digitala världen eller i den fysiska. Samtalsinsatsen bygger på ett förhållningssätt grundat i Response Based Practice där våld ses som ett val. Detta innebär att vi också tror på att våldsutövaren kan göra annorlunda val. 

Träffar du killar som använder eller har använt våld och i övrigt stämmer in på vår målgrupp? Då får du gärna kontakta oss eller be killen att göra det själv. Vi vet att det är svårt att söka  söka stöd som ung kille, och ännu svårare för de som utövat våld. Vi kan därför också ringa upp killen. Det går även bra att du som yrkesverksam, eller annan stödperson, följer med på första samtalet. 

Projektet Samtal för ett liv fritt från våld pågår september 2018–augusti 2021. Vår mottagning hittar du här: https://killar.se/mer/mottagningen

Allmänna arvsfonden