Svenska med baby

Tillsammans med Svenska med baby ordnar vi pappagrupper för småbarnspappor. Träffarna riktar sig till nyanlända, utlandsfödda och etablerade småbarnspappor och barn.

Grupperna startar i Stockholmsområdet och ska sedan lanseras runt om i Sverige. Pappagrupperna är ett pilotprojekt som vi gör tillsammans med Svenska med baby och med stöd från Postkodstiftelsen. Syftet är att bidra till ett mer jämställt föräldraskap, stärka deltagande föräldrar i sitt föräldraskap samt att förbättra barns förutsättningar till trygghet och utveckling. Tillsammans motverkar vi segregationen och underlättar etableringen av utlandsfödda och nyanlända småbarnsfamiljer.

Våra träffar är gratis och utan föranmälan. Det finns inget krav på att delta på alla träffar, du kommer när det passar dig och ditt barn allra bäst. Träffarna leds av våra fantastiska samordnare och medarrangörer.

Mer om träffarna och datum för nästa tillfälle hittar du här.