Vad vi gör

Organisationen MÄN är en spjutspets för att utveckla det jämställdhetsfrämjande arbetet med män och pojkar och en bred medlemsrörelse för gemensamt förändringsarbete. Vi utvecklar nya metoder, bygger kunskap och bedriver påverkansarbete och opinionsbildning. Samtidigt är vi en rörelse där människor av alla kön kan hämta kraft och förändra samhället tillsammans med andra.

På den här sidan kan du läsa mer om vad vi gör, indelat på fem fokusområden.

Tips: Kolla in vår idéplattform där vi beskriver den värld vi vill se, och hur vi tillsammans kan skapa den!