Främjar jämställt föräldraskap

Visste du att småbarnsmammor är sjukskrivna dubbelt så mycket som småbarnspappor? Så här ser det ut fram tills barnet fyller 18 år. Det här är en av många effekter av att vi lever i ett ojämställt samhälle, där ansvar för hem och omsorg ofta blir mäns valfrihet och kvinnors huvudansvar. Vi ser även att män står för den absoluta majoriteten av allt våld, både i och utanför hemmet.

Det här vill vi på organisationen MÄN ändra på. Vi vet att det finns olika perioder i livet där det finns extra stor chans att få män och killar att vilja förändras. En sån period är när man ska bli föräldrar. Att arbeta med jämställt föräldraskap med särskilt fokus på pappor är därför extra viktigt.

Jämställt föräldraskap
Att dela lika på föräldraskapet är inte bara viktigt för enskilda familjer. Det är en avgörande del i att öka jämställdheten och minska våldet i samhället. MÄN jobbar aktivt med att starta och stötta pappagruppsverksamheter för att främja jämställda föräldraskap.

Även om undantag finns där par delar lika, blir hem och omsorg ofta mäns valfrihet och kvinnors huvudansvar. I dag tar pappor ut 30 procent av föräldraförsäkringen, vilket är mer än förr. Innan 1974 var nästan inga pappor hemma och tog hand om barnen, men det året infördes föräldraförsäkringen vilket förändrade spelplanen. Pappor har sedan vid varje tvingande lag om föräldradagar tagit ut mer pappaledighet. Men även om fler män tar ut pappaledighet i dag är det ett problem att männen i större utsträckning gör det på sina villkor. Män tar ofta kortare och mindre sammanhängande ledighet än vad kvinnor gör, till exempel i samband med semestrar. Under barnets två första år är det fortfarande 80 procent av ledigheten som tas ut av kvinnor och 20 procent som tas ut av män. 

Obalansen i uttaget av föräldradagar påverkar hur mycket lön vi får, vilka arbeten vi kan ta och hur mycket vi kan arbeta. Det vill säga hur stor inkomst vi får under en stor del av våra liv, och därmed vår pension. Denna ojämställdhet där kvinnor tvingas bära en tyngre börda påverkar även relationerna i familjen och kvinnors hälsa. Studier visar att kvinnor har lika god hälsa som män fram tills att första barnet kommer, men efteråt fördubblas sjukfrånvaron för kvinnor. Det här håller åtminstone i sig de första 18 åren, det vill säga så länge barnet är barn. För varje månad en pappa tar ut föräldradagar ökar däremot kvinnans framtida inkomst med sju procent. Om vi förändrar pappors användande av föräldraförsäkringen, har vi alltså möjlighet att både förbättra kvinnors hälsa och ekonomi.

MÄN:s pappagrupper
Den unika situationen i att få eller ha barn gör även att vi har chans att stärka mäns omsorg, lyhördhet och uppmuntra till jämställda tankar. Detta är inte bara viktigt för att stärka relationerna inom familjerna, det kan också bidra till att minska våldet i samhället. 

För många män är det först när de blir pappor som de börjar reflektera över hur deras egna beteende påverkar andras liv. Att bli pappa är med andra ord ett viktigt fönster för förändring av destruktiva maskulinitetsnormer. I MÄN:s pappagrupper kan man få hjälp att reflektera kring frågor som: Hur är jag som vårdnadsgivare, hur är jag i relation till min egen partner? Vilket ansvar tar jag i föräldraskapet? 

På bara några år har MÄN gått från att leda en enda pappagrupp 2018, till att ha fler än 70 pappagruppsledare över hela landet mot slutet av 2020. Coronapandemin har gjort att vi även har startat digitala utbildningar och grupper, vilket gör att vi nu når ännu fler pappor som kan fördjupa sitt föräldraskap. Bli gärna en av oss, anmäl dig till våra pappagrupper här!