fc56b19e-6c50-4a69-bd02-9ab06ea99244.jpg

Glöm inte att rösta i kyrkovalet den 19 september

På söndag den 19 september är valdagen för kyrkovalet. Vill du att Svenska kyrkan ska vara öppen för alla, oavsett könsidentitet, sexuell läggning eller etnicitet? Då är det viktigt att du röstar på söndag – och att du vet vad det är du röstar på.

MÄN är en partipolitiskt obunden organisation. Det betyder givetvis inte att vi håller med alla partier lika mycket. För MÄN är också en feministisk och antirasistisk organisation. Därför hoppas vi att du vill lägga din röst i kyrkovalet på något av de partier som står för en öppen och demokratisk kyrka, fri från diskriminering och förlegade normer.

Här nedan har vi samlat länkar och programpunkter från några av de större nomineringsgrupperna, så att du snabbt ska kunna få en överblick över vad de tycker i de frågor som ligger oss nära, som de som rör jämställdhet, rasism och HBTQ+-rättigheter.

Sex nomineringsgrupper vill slopa den så kallade samvetsklausulen som ger enskilda präster rätt att avstå från att viga samkönade par och därmed tvinga alla präster att viga samkönade par: FiSK, Socialdemokraterna, Öppen kyrka – en kyrka för alla, Miljöpartister i Svenska kyrkan, Vänstern i Svenska kyrkan och Borgerligt Alternativ, skriver Kyrkans Tidning. Läs hela artikeln hos Kyrkans Tidning.

Socialdemokraterna

 • Vill att kyrkan ska vara jämställd, motverka diskriminering och ha fler kvinnor på ledande befattningar.

 • Att kyrkan också framöver ska vara en plats för alla att vigas, oavsett sexuell läggning, och att alla präster ska vilja viga alla.

Läs mer på Socialdemokraternas kyrkovalsida.

Centerpartiet

 • Kyrkan ska finnas för dem som är utsatta, ensamma eller på flykt. Främlingsfientlighet måste bemötas och kyrkan ska bidra till ökad integration, förståelse och tolerans.

 • Alla par som vill ska kunna gifta sig kyrkligt.

 • Kyrkan ska vara en positiv kraft för att alla människor ska få växa oavsett etnicitet, könsuttryck eller funktionsvariation.

Läs mer på Centerpartiets kyrkovalsida.

FiSK (Fria Liberaler i Svenska kyrkan)

Partipolitiskt obunden, liberal nomineringsgrupp.

 • Vi i FiSK tror att alla människor är skapade till Guds avbild och därför okränkbara.

 • FiSK vill därför att kyrkan ska vara en tydlig röst i arbetet med att skapa ett samhälle fritt från diskriminering och där de mänskliga rättigheterna värnas.

 • FiSK kämpar mot rasism, diskriminering och homofobi. Det skall vara självklart att alla par, som önskar vigas kyrkligt, ska mötas välkomnande i alla församlingar.

Läs mer på FiSK:s kyrkovalsida.

Frimodig kyrka

Partipolitiskt obunden, traditionellt kristen nomineringsgrupp som bland annat motsätter sig att homosexuella par får gifta sig.

 • ”Frimodig kyrka har en klassisk kristen hållning i fråga om äktenskap. Jesus är tydlig med att äktenskapet är till för en man och en kvinna som vill ta ansvar för en livslång relation med varandra.”

Läs mer på Frimodig kyrkas kyrkovalsida.

Gröna kristna

Partipolitiskt obunden grupp med miljöfokus.

 • ”Vi vill att människor oavsett ekonomisk status, ursprung, sexuell läggning, könsidentitet och uttryck, funktionsvariationer, ålder och kön ska känna sig välkomna i kyrkans aktiviteter.”

Läs mer på Gröna kristnas kyrkovalsida.

Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Trots namnet är nomineringsgruppen inte bunden till det politiska partiet Kristdemokraterna. Medan det politiska partiet verkar för en civilrättslig registrering som ska vara lika för hetero- och homosexuella par betonar gruppen i sitt valmanifest att äktenskapet är mellan man och kvinna, även om de inte uttryckligen motsätter sig samkönade äktenskap.

 • ”Äktenskapet mellan man och kvinna är en hörnsten i det mänskliga samhällsbygget och omistligt för kyrkan.”

Läs mer på Kristdemokrater i Svenska kyrkans kyrkovalsida.

Miljöpartister i Svenska kyrkan De gröna

Fristående nomineringsgrupp.

 • Vi ställer oss bakom Svenska kyrkans programförklaring att ”Svenska kyrkan ska vara en inkluderande kyrka, där hbtqi-personer ska känna sig trygga och välkomna. Vi arbetar aktivt mot diskriminering och för inkludering.”

 • Församlingarnas arbete ska hbtqi-certifieras. Svensk lag är tydlig; samkönade par ska välkomnas till att vigas i Svenska kyrkan och samkönades barn ska välkomnas att döpas och respekteras fullt ut.

 • Inom lärandeområdet, barn- och ungdomsarbetet och diakonin ska kompetensutveckling kring inkludering och själavårdsfrågor prioriteras. Utbildning i frågor som diskriminering och rasism samt inom hbtqi-området är grundläggande för ett likvärdigt bemötande hos församlingarnas anställda.

Läs mer på MiSKDG:s kyrkovalsida.

Vänstern i Svenska kyrkan

Partipolitiskt obunden nomineringsgrupp.

 • ViSK vill verka för att Svenska kyrkan ska vara en feministisk kyrka och värna om alla kvinnors rättigheter i samhället. För ViSK är det en självklarhet att alla tjänster och uppdrag i Svenska kyrkan är öppna för kvinnor. Lika självklart är det att alla präster ska viga par oavsett hur familjebildningen ser ut.

 • ViSK vill verka för en kyrka där alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet och ursprung, sexuell läggning, funktionsnedsättning samt ålder har samma rätt och värde.

 • ViSK vill stärka arbetet för HBTQI-personers rätt till helt och fullt deltagande i all kyrklig verksamhet.

Läs mer på ViSK:s kyrkovalsida.

Läs mer om kyrkovalets nomineringsgrupper och kandidater på Svenska kyrkans webbsida.