samtalsguide-release.png
Maria Breyer, Johan Nikula och Lena Berg på digital lansering för samtalsguiden

Hur pratar vi med killar som använder våld i nära relationer?

Den 17 maj lanserade MÄN en samtalsguide som handlar om hur man kan prata med killar som har använt våld i en nära relation. Guiden riktar sig till yrkesverksamma som möter killar i åldern 15–25 i samtal. Författarna till handboken, Lena Berg och Johan Nikula på vår samtalsmottagning pratade inför ett hundratal åhörare på Zoom. Samtalet modererades av Maria Breyer, verksamhetsutvecklare på MÄN.

”Samtala med killar som utövar våld i nära relationer” är titeln på guiden som nu släppts. Den baserar sig på erfarenheter i arbetet med MÄN:s samtalsmottagning, där författarna till handboken arbetar med att möta unga killar som har använt våld mot en partner eller någon annan närstående. 

Tanken med guiden är att stötta yrkesverksamma som träffar killar i samtal att hålla fokus på killarnas våldsutövande. Det kan till exempel röra sig om samtal med killar som berättar om svartsjuka, eller uttrycker att de kontrollerar eller vill bestämma över sin partner. Det kan också vara killar som är anklagade eller dömda för våldtäkt.  

– Drivkraften bakom projektet är att de som är utsatta för våldsamma pojkvänner ska slippa killarnas våld, säger Lena Berg. Hon betonar också att fokuset i samtalen ligger på att få killen att inse vad han gör mot andra och ta ansvar, något som annars lätt riskerar att flyta i väg till att prata om omständigheter killen uppfattat gjort att han inte kunnat kontrollera sig. 

– ”Jag var full”, ”Jag var så svartsjuk”, eller andra orsaker till att de varit våldsamma mot sin partner är vanligt att de tar upp när de kommer till oss, fyller Johan Nikula i. På mottagningen vill vi göra skillnad mellan orsaker och avsikter och leder därför in samtalet på vad killen velat uppnå med att använda våld. På så sätt utmanar vi honom i bilden av att han inte gjorde några val och visar i stället på att han är en aktör som också kan ändra sitt beteende.

Samtalsguiden är uppdelad i sju steg som är tänkt som ett upplägg för de olika faserna i samtalen. Via dessa steg vill Lena Berg och Johan Nikula bidra till reflektion och ett förändrat beteende hos killarna. I guiden finns såväl teoretiska utgångspunkter att luta sig mot som praktiska övningar och bilagor med material som är färdiga att använda. 

Illustration: Simon Graf
Illustration: Simon Graf

Samtalens 7 steg: 

  1. Motivation. Är han beredd att ändra sig? Det är viktigt att killen själv kan se att det ger honom någonting att inleda processen. En viktig erfarenhet från mottagningen är att killarna väldigt sällan har suttit hemma själva och tänkt att de gått över en gräns. Det är nästan alltid någon annan som reagerat. Det kan vara en närstående, eller arbetskamrater som säger till, killarna kan också blivit uthängda på sociala medier eller blivit tvungna att gå till samtal om de har blivit dömda för brott. Att de ”vill in i värmen igen” eller undvika att bli dömda för brott är exempel på hur de kan motivera arbetet.

  2. Riskbedömning. Vad har han gjort och vad gör han nu? I detta steg görs en riskbedömning och upprättas partnerkontakt om han är i en relation vid tiden för samtalen. 

  3. Detaljsamtal om våldet. När började våldet komma in i relationen? Här går man igenom relationen i sin helhet och våldssituationerna i detalj. Vad var det som gjorde att han valde att använda våld? Här tas också hans ”relationsgörande” upp, det vill säga vilka mönster som finns i hans sätt att agera i, eller skapa, relationer.

  4. Ansvarstagande. Här sammanfattas allt som har kommit upp i samtalen hittills, även de saker i relationen som han gjort bra, men fokuset ligger på ansvaret för att ha använt våld och att göra på ett annat sätt. Det här steget är avgörande, om killen inte kan inse vad han gjort och ta ansvar för det behöver samtalen dröja kvar vid steg 3 och 4. 

  5. Framtida relationer. Vad har han för förväntningar på relationen, eller andra relationer i framtiden? Vad kan han göra annorlunda? I denna fas av samtalen finns ett fokus på rollövertagande, det vill säga att sätta sig in i partnern eller den närståendes situation. Erfarenheter från mottagningen visar att killarna är väldigt ovana vid det. 

  6. Samtycke och sexuell samvaro. Hur gör han samtycke i realiteten? När han gått över gränsen vad händer då? Här behöver killen reflektera över hur han ska bete sig för att skapa trygga sexuella situationer, hur han söker samtycke på ett tryggt sätt och vad som är hans utmaningar när det kommer till sex med andra.

  7. Planering för förändring. Hur gör vi för att vidmakthålla det nya sättet att göra relationer? Samtalen ska utmynna i en handlingsplan för hur killen ska kunna leva efter sina nya insikter. Detta så att killen vet vad han ska göra nästa gång han är nära gränsen att ta till kontroll, kränkningar och våld.

Är du intresserad av guiden? – Gå en utbildning med oss!

MÄN har två olika utbildningar utifrån samtalsguiden som inriktar sig mot yrkesverksamma som möter killar och unga män:  

Utbildning 1: Upptäcka och bemöta våld i ungas nära relationer riktar sig till socialarbetare och fritidspersonal i bred bemärkelse och handlar om att upptäcka och bemöta våld. Vi behöver vara många som reagerar på och tar de första samtalen. Här lär du dig hur man gör det. 

Utbildning 2: Samtala med killar som utövar våld i nära relationer riktar sig till dig som är van vid att ha samtal med unga, men kanske inte är lika van vid att prata om våld. Du kan till exempel arbeta inom socialtjänsten, elevhälsan, på en ungdomsmottagning eller på BUP. I denna utbildning jobbar vi i arbetsgrupper utifrån samtalsguiden och lär oss bemöta killarna i de sju stegen genom olika rollspelsövningar. 

Obs! Samtalsguiden är endast tillgänglig för dig som går en utbildning och går inte att beställa separat.

Hör av dig till utbildning@mfj.se för att boka en utbildning!