Lansering och konferens: Våldsprevention i öppen fritidsverksamhet

3 mars 10:00 • Kungsportsavenyen 45, 411 36 Göteborg

Organisationen MÄN bjuder in till en halvdagskonferens i Göteborg. Vi fördjupar oss i hur ett våldsförebyggande arbete inom den öppna fritiden kan se ut och varför just fritiden är en så viktig aktör inom förebyggande arbete.

Anmäl dig

Fritidsgårdar och liknande verksamheter har en unik möjlighet att nå unga, som få andra når. Den öppna fritiden har därmed också en unik möjlighet att arbeta våldsförebyggande. På konferensen fokuserar vi på hur det arbetet kan se ut.

Under konferensen lanseras även MÄN:s nya våldspreventiva metodmaterial MVP Fritid, som är anpassat specifikt efter den öppna fritidens förutsättningar och kontext. I metodmaterialet ingår övningar och verktyg för arbete med unga, implementeringsstöd samt kompetens- och kunskapshöjande insatser för fritidsledarna. Du kan läsa mer om MVP Fritid på mvpfritid.se redan nu.

På scen:

  • MUCF berättar om deras uppdrag gentemot fritiden och hur MUCF kan stötta kommuner i arbetet med öppen fritid

  • Lunds kommun har pilottestat det nya metodmaterialet MVP Fritid och kommer och berättar om sina erfarenheter

  • MÄN presenterar metodmaterialet MVP Fritid

Delta på plats eller online

Vi livesänder hela konferensen för dig som inte kan närvara på plats i Göteborg. Vid anmälan väljer du om du deltar på plats eller digitalt. Du kan även titta i efterhand.

Kostnad

Konferensen är kostnadsfri. Lunch och kaffe ingår. Vi har en no-show-avgift på 500 kr.

Sprid gärna inbjudan till alla som kan tänkas vara intresserade. Varmt välkommen!

Arrangeras av MÄN

3 mars
10:00 - 14:00
Kungsportsavenyen 45, 411 36 Göteborg