Nominera till organisationen MÄN:s styrelse

27 juni - 20 oktober

Vill du vara med och leda det strategiska arbetet i att förändra destruktiva manlighetsnormer? Eller vet du någon annan som skulle passa för det? Nominera dig själv eller någon annan som du vill se i MÄN:s styrelse.

Anmäl dig

Den 20-22 oktober är det dags för organisationen MÄN:s kongress, där medlemmarna i MÄN bland annat kommer välja en ny förbundsstyrelse. MÄN är en feministisk och antirasistisk organisation som arbetar för en jämställd värld utan våld. Vi är Sveriges största organisation som arbetar med manlighet i förändring. I dagsläget har organisationen MÄN över 2 000 medlemmar och finns representerade lokalt över hela landet. Vårt mål är att sätta ihop en handlingskraftig styrelse som tillsammans har en djup förståelse för organisationen, mäns våld, strategiskt och kommunikativt arbete samt som besitter kompetens inom personalfrågor såväl som ekonomi.  

Vår intention är att inkludera fler i vår rörelse och bredda de erfarenheter och kunskaper som redan finns inom organisationen. Vi ser därför kunskap om antirasism, hbtqi-frågor och intersektionella perspektiv, samt levd erfarenhet av att utsättas för olika former av diskriminering eller förtryck, som meriterande och värdefulla kompetenser.  

Som styrelseledamot förväntas du delta i det strategiska styrelsearbetet, vilket bland annat innefattar sammanträden, arbetsutskottsmöten, utbildningar samt att hålla kontakt med medlemsrörelsen och förbundskansliet. Totalt rör det sig om cirka 10-12 timmar per månad utöver styrelsemöten. Som ledamot i styrelsen har du möjligheter att påverka det strategiska arbetet i organisationen utifrån ditt engagemang och dina kompetenser inom området. Mandatperioden löper fram till och med nästa kongress 2025 med möjlighet att kandidera till omval.  

För att nominera dig själv eller någon annan, eller om du har några frågor om uppdraget, kontakta: valberedning@mfj.se.

 
Läs mer om MÄN:s kongress här

27 juni - 20 oktober