En vecka fri från våld och #allamän

Inför internationella mansdagen den 19 november och internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november driver MÄN kampanjerna En vecka fri från våld och #allamän.

Det dödliga våldet ökar i Sverige och det är främst män som ligger bakom det. Män utgör de misstänkta för 79 procent av alla misshandelsbrott och 97 procent av alla sexualbrott, enligt Brottsförebyggande rådet. Den här statistiken visar tydligt att mäns våld är ett av våra största samhällsproblem. Därför riktar MÄN under november månad extra fokus på mäns våld och destruktiva maskulinitetsnormer med kampanjerna En vecka fri från våld (i samarbete med Unizon) och #allamän. Med våra kampanjer vill vi visa att vi tror att förändring är möjlig. Vi vet att våld går att förebygga och att normer går att förändra, och att alla kan vara med och bidra till förändring. 

Kampanjen #allamän är ett svar på de som säger ”inte alla män”. I många samtal om manlighet idag ser vi ett avståndstagande från feminismen, som många påstår skuldbelägger män. I sociala mediers kommentarsfält får vi höra att vi feminister målar upp skräckbilder av vad män är, och att vi borde låta män få vara män. Det här är allvarligt. I en värld där mäns våld är ett av våra absolut största samhällsproblem är det en stor utmaning att få män att förstå att feminismen är lösningen på många av deras problem, inte orsaken till dem. Det finns också de som försöker argumentera för att mäns våld bara rör vissa grupper av män. Det stämmer inte. I själva verket kan vi se att sexism, rasism och våld går hand i hand. Genom att ge plats åt rasistiska förklaringar, riskerar sexismen och våldet att öka i samhället. 

Med kampanjen #allamän vill vi lyfta det som #metoo tydligt visade: 
Att mäns våld finns överallt. Det rör sig över klassgränser, politiska åskådningar och ursprung.Vi tror på en rörelse som låter män vara både modiga och sårbara. Modiga nog att stå upp i ett rum när andra män är sexistiska, rasistiska eller homofoba. Modiga nog att stå upp för demokrati, jämställdhet och mot våld, sexism och rasism. Sårbara och känslosamma i de trygga rum för samtal mellan män som är en helt central del av vår verksamhet.

Välkommen med i MÄN – tillsammans förändrar vi manlighet!

This article was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).

The content of this article represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.