_DSC0180.jpg

MÄN:s extra årsmöte 2020

Söndagen den 18 oktober höll MÄN ett extra årsmöte. I och med rådande situation med en pågående pandemi hölls mötet, precis som vårens årsmöte, helt digitalt via Zoom. På mötet deltog drygt 30 personer bestående av ombud, styrelse, medlemmar och kanslipersonal som tillsammans tog viktiga inriktningsbeslut för organisationen.

Under mötet antogs bland annat förslaget om nya stadgar. I de nya stadgarna ingår en övergång till kongress, vilket innebär att verksamhetsplanen med mål och inriktningar för organisationen numera beslutas om på en två års basis.

Beslutet att övergå från förening till förbund har varit efterlängtat från såväl styrelse som medlemmar, och planeringen har pågått i flera år. Både medlemsrörelsen, förbundsstyrelsen och kansliet har efterfrågat denna övergången då det möjliggör för organisationen att växa på ett mer hållbart och demokratiskt sätt. Den tvååriga kongresscykeln innebär att både medlemsrörelsen och förbundsstyrelsen tillsammans med kansliet får möjlighet att ta del av målinriktningar och arbetet med verksamhetsplanen. Övergången till kongress innebär därför avsevärt bättre förutsättningar att inkludera medlemsrörelsen i organisationens arbete, vilket gör att organisationen kommer kunna jobba mer strategiskt framöver. 

“Det känns skönt att äntligen landa i detta beslut och gå vidare i planeringen som vi haft i flera år, nämligen att stärka MÄN som medlemsrörelse. I och med övergången till kongress har medlemsrörelsen nu en större möjlighet att forma organisationens inriktning och vara mer delaktiga i besluten som tas.” - Mattias Lindholm, föreningsutvecklare

Utöver övergången till kongress har förbundsstyrelsen även sett ett behov av att stärka styrelsen med ersättare. Inför det extra insatta årsmötet föreslogs tre ersättare som samtliga röstades fram enligt valberedningens förslag.

“Jag ser med glädje på söndagens beslut. Jag har varit med i MÄN i många år och följt utvecklingen av organisationen. Från skapandet av ett nätverk till förening, och nu ytterligare ett steg framåt till kongress. Det gör mig glad och stolt!Det känns även kul och viktigt med nya kompetenta personer i styrelsen och införandet av ersättare. Vi har nu mycket bättre förutsättningar att vara en organisation med tydligare demokrati, där vi kan ta tillvara på både medlemsrörelsen och den spetskompetens som finns hos oss.” - Roger Gustafsson, vice ordförande, MÄN.

Förutom säkrandet av den demokratiska processen med sammanvävning av medlemsrörelse, kansli och förbundsstyrelse har vi med de två-åriga kongresscyklerna tidsmässigt bättre förutsättningar att driva våra frågor mellan kongresserna. Detta innebär att verksamheten kan arbeta långtgående med kongressbeslut, och i dem även lösgöra tid för att involvera medlemsrörelsen och på så sätt förankra allt inom organisationen.

“För mig som förbundsordförande är det mycket glädjande att vi går över till tvååriga kongresser, och vi tar nu steget mot en större, starkare och mer demokratisk förening.  Det blir helt enkelt mycket mindre stressigt.” - Alán Ali, ordförande på MÄN 

Här kan du läsa de nya stadgarna samt protokollet från MÄN:s extra årsmöte 

Nya ersättare i MÄN:s styrelse

Susanne Widsell, 62 år, Västerås

Susanne arbetar på stadsmissionen i Västerås. Har startat upp kvinnofridsverksamhet och har många års erfarenhet att arbeta med människor i hemlöshet, våld och missbruk. Utöver det har Susanne även varit aktiv i samtalsrörelsen genom att driva samtalsgrupper för par och terapiverksamhet med våldsutsatta och våldsutövare. Susanne har erfarenhet av att arbeta med flera av MÄNs metoder som MVP och Machofabriken. Utöver hennes breda erfarenhet med att jobba med våra kärnfrågor har Susanne ett brett kontaktnät på myndighetsnivå och i ideella sektorn. I styrelsen vill Susanne jobba med att utveckla samtalsrörelsen och samarbetet med andra organisationer, både på nationell och lokal nivå.

Andreas Åsander, 39 år, Stockholm

Andreas arbetar idag på RFSUs nationella kansli som föreningsutvecklare inom frågor som berör lokalföreningarna, politiskt påverkansarbete och utveckling inom bland annat funkisfrågor. Har jobbat professionellt i idéburna organisationer i över 15 år, framförallt i arbete med medlemsfrågor och i diverse utskott. Andreas har ett långt engagemang inom MÄN, bland annat som tidigare ordförande för MÄN Stockholm, pappagruppsledare och arbete med killfrågor sen 2008. I styrelsen vill Andreas bidra med att stärka MÄNs röst i samhällsdebatten och nå en bredare målgrupp, både på riksplan såväl som lokalt.

Ninos Josef, 31, Stockholm

Dansare och chefredaktör för tidskriften KultWatch med mångårig erfarenhet av arbete inom kultursektorn med fokus på inkludering och intersektionella perspektiv. Har jobbat med Nordiska Ministerrådet och sitter med i Konstnärsnämnden där han arbetar med dans- och mångfaldsfrågor. Brinner för HBTQ-personers utsatthet relaterat till machokultur och hedersnormer. Ninos arbetar också aktivt med att sprida sin kompetens genom föreläsningar i Sverige och utomlands, framförallt i Mellanöstern. I styrelsen vill Ninos bredda MÄNs kompetens om HBTQ-frågor och intersektionella perspektiv, både lokalt och nationellt.

Nuvarande Förbundsstyrelse

MÄN:s styrelse är vårt högsta beslutande organ mellan kongresserna (tidigare årsmötena). Den sittande styrelsen valdes på årsmötet den 25-26 april 2020 och består av:

Alán Ali, 43 år, Stockholm, ordförande

Ordförande i MÄN på heltid. Ett brinnande intresse kring destruktiv manlighet tog fart efter arbete med attitydpåverkan riktad till unga killar som utvecklat en kriminell livsstil. Han valdes om för ett år till på årsmötet.

Karen Austin, 53 år, Stockholm

Karen arbetar idag på den statliga myndigheten Delegationen mot segregation. Hon har suttit tidigare i MÄNs styrelse.

Roger Gustafsson, 74 år, Stockholm

Roger har varit med sedan starten av MÄN 1993. Han har varit aktivist, samordnare, projektledare och anställd i organisationen. Sedan tre år är han med i styrelsen.

Johnny Lindqvist, 40 år, Stockholm 

Johnny arbetar som Creative Director på In the Cold. Han har länge arbetat med frågor som rör unga och internet. Han har jobbat på flertalet ideella organisationer där han främst fokuserat på ungdomskommunikation och digital transformation.

Johan Larsson, 42 år, Skellefteå

Johan har arbetat fackligt i 20 år och brinner för styrelsearbete i alla dess former. Hans ingång till organisationen MÄN gick via utbildning till pappagruppsledare.

Jelena Dojcinovic 37, Landskrona

Jelena är redovisningsekonom från Skåne med stor erfarenhet av idéburet arbete. Sitter som ledamot i Landskronas Kommunfullmäktige för Liberalerna, samt i Fredrika Bremer-förbundet där hon arbetar med strategisk kommunikation.

Patrik Eriksson 43, Stockholm

Patrik har stor erfarenhet av arbete i idéburen organisation, och har tidigare bland annat jobbat med strategiskt kampanjarbete på Greenpeace och ActionAid. 

Fredrik Stillerud 32, Falkenberg

Lärare från Norge, numera Falkenbergsbo, med erfarenhet från både fackligt arbete och engagemang i RFSL Ungdom. 

Atilla Yoldas 27, Stockholm, 

Atilla är journalist och författare med erfarenhet av att arbeta som reporter i sju år med fokus på jämställdhetsfrågor och antirasism. Skrev 2019 boken ”Mansboken: Från en man till en annan”.