En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN

Under veckan uppmärksammas mäns våld mot kvinnor, vikten av våldsförebyggande arbete med genusperspektiv och hur vi tillsammans kan förebygga mäns och killars våld. Bland annat genom seminarier, nätverksträffar och filmvisningar.

En vecka fri från våld 2023

Den 17–26 november är det dags för 2023 års upplaga av En vecka fri från våld!

Veckan är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld. Under veckan ordnar Unizon och MÄN en konferens om våldsprevention, för mer information och anmälan se nedan.

Under En vecka fri från våld ordnas en rad aktiviteter runt om i landet av MÄN:s lokalgrupper och jourer anslutna till Unizon.

Årets konferens

Våldsprevention 2023: Kraftsamla mot våldet – Förebyggande arbete i en våldsam tid

Våldet i samhället står högst på agendan och många av oss bär på en känsla av rädsla och uppgivenhet inför att våra barn både utsätter och utsätts för grovt våld.

När: 17 november 2023.

Om En vecka fri från våld

Sverige har sedan 2017 en 10-årig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns delaktighet i arbetet.

De senaste sju åren har civilsamhälle, myndigheter, regioner, landsting och kommuner gått samman under det gemensamma paraplyet En vecka fri från våld. Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva utvecklingen framåt. Under veckan arrangeras seminarier, nätverksträffar, filmvisningar och lanseringar med mera. Vi uppmuntrar aktörer att arrangera lokala aktiviteter!

En vecka fri från våld stöds av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna.