Engagerar pappor

Vi uppmuntrar pappor och män att dela lika i ansvaret för barn och hushåll. Vi har alltid barnens bästa i fokus. MÄN erbjuder pappagrupper och samtalsmaterial till dig som är blivande eller nybliven pappa, och utbildningar till vårdpersonal och andra som möter föräldrar.

Pappagrupper ökar jämställdheten och minskar risken för våld i nära relationer. Ändå är det bara ett fåtal kommuner i hela landet som har pappagrupper. Därför jobbar vi med att sätta press på politiker för att satsa mer resurser på pappagrupper och andra insatser som främjar jämställt föräldraskap.

Att bli pappa öppnar för förändring

Den unika situationen i att få eller ha barn gör att vi har en chans att stärka mäns omsorg, lyhördhet och uppmuntra till jämställda tankar. Detta är inte bara viktigt för att stärka relationerna inom familjerna, det kan också bidra till att minska våldet i samhället.

För många män är det först när de blir pappor som de börjar reflektera över hur deras egna beteende påverkar andras liv. Att bli pappa är med andra ord ett viktigt fönster för förändring av destruktiva maskulinitetsnormer. I MÄN:s pappagrupper kan man få hjälp att reflektera kring frågor som: Hur är jag som vårdnadsgivare, hur är jag i relation till min egen partner? Vilket ansvar tar jag i föräldraskapet? 

På bara några år har MÄN gått från att leda en enda pappagrupp 2018, till att ha fler än 70 pappagruppsledare över hela landet mot slutet av 2020. Coronapandemin har gjort att vi även har startat digitala utbildningar och grupper, vilket gör att vi nu når ännu fler pappor som kan fördjupa sitt föräldraskap. Bli gärna en av oss, anmäl dig till våra pappagrupper här!