Engagerar pappor

Vi uppmuntrar pappor och män att dela lika i ansvaret för barn och hushåll. Vi har alltid barnens bästa i fokus. MÄN erbjuder pappagrupper och samtalsmaterial till dig som är blivande eller nybliven pappa, och utbildningar till vårdpersonal och andra som möter föräldrar.

Pappagrupper ökar jämställdheten och minskar risken för våld i nära relationer. Ändå är det bara ett fåtal kommuner i hela landet som har pappagrupper. Därför jobbar vi med att sätta press på politiker för att satsa mer resurser på pappagrupper och andra insatser som främjar jämställt föräldraskap.