Utsatt för våld

Våld är varje handling som får någon att göra något mot sin vilja, eller avstå från att göra något som man vill, genom att skada, smärta, skrämma eller kränka personen. Det kan till exempel handla om: fysiskt, psykiskt, sexuellt eller materiellt våld (läs mer om olika typer av våld här). 

Oavsett vilken typ av våld du blivit utsatt för är det viktigt att söka hjälp, det finns mycket stöd att få. Är du akut fysiskt skadad, eller utsatt för ett sexuellt övergrepp, är det viktigt att uppsöka en akutmottagning. Ring 112 för hjälp av polisen med att göra en anmälan, få stöd och för att de ska kunna vidta eventuella skyddsåtgärder. 

Olika reaktioner

Personer som utsatts för våld kan reagera på många olika sätt, både känslomässigt och kroppsligt. För vissa kommer reaktionerna starkt och omedelbart, för andra kan det dröja till långt efter våldshändelsen. Känslor som; ilska, sorg, skam, uppgivenhet, kan uppstå helt plötsligt och vara svåra att hantera. Våld kan utöver fysiska skador också göra att man får andra kroppsliga besvär som huvudvärk, utmattning, magproblem, sömn- och minnessvårigheter.

Var vänder jag mig?

En viktig faktor för samtliga våldshändelser är var du befinner dig, samt om det finns andra i närheten som också bevittnar händelsen och kan hjälpa till. Det kan vara skönt att börja med att prata med en vän, eller någon du litar på, som kan stötta dig att söka hjälp från samhället.

På en vårdcentral eller ungdomsmottagning kan du få hjälp att dokumentera dina skador och få en samtalskontakt. Detta gäller även om du inte är redo för tillfället att göra en polisanmälan – om du inte är i akut fara kan du höra av dig till polisen på 114 114 (annars 112). Socialtjänsten i din kommun är skyldig att ge dig stöd och hjälp om du är utsatt för våld, utsätter andra för våld, är orolig för ett barn. Hitta kontakten till socialtjänsten närmast dig här. Är du upp till 18 år kan du också söka hjälp hos BUP, Barn och ungdomspsykiatrin. 

Platsen och sammanhanget där våldet sker påverkar var du ska vända dig för hjälp. Nedan följer några vanliga ställen där våld sker och var du kan söka stöd.

Våld hemma

En vanlig plats där våld sker är i hemmet – i en nära relation – av exempelvis en partner eller en familjemedlem. Oftast av en man eller kille. Detta våld är ofta svårt att prata om eftersom det rör en person man känner sig starkt bunden till och kanske vill undvika att någon utomstående ska blanda sig i. Det kan till och med vara svårt att inse att man är utsatt av den här typen av våld, då det är vanligt att intala sig att det är något som man inte kan göra något åt. Men det är en rättighet att slippa våld – och det är aldrig ett sätt att visa kärlek. Den som utsätter någon för våld och kränkningar är alltid ansvarig, inte den utsatte. Detta våld kan också förekomma utanför hemmet och inkräkta på hela ens dagliga liv.

Polisen har en informationssida om brott i nära relationer med tips på var du ska vända dig och hur du kan tänka. Förutom hjälp hos vård, polis eller socialtjänst där du bor, finns ytterligare hjälp att få från andra organisationer. Exempelvis genom Unizon eller Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) som har jourer runt om i landet som erbjuder stöd åt kvinnor, tjejer och transpersoner via telefon, mottagningar och andra insatser.

Kvinnofridslinjen erbjuder våldsutsatta kvinnor samtalsstöd via telefon dygnet runt, tel: 020-50 50 50. Telefonsamtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. De kan även hjälpa dig med kontaktuppgifter till socialtjänst, socialjour eller kvinnojour.

Rikskriscentrum samlar professionella kriscentra för män som kan hjälpa till med terapi och annat stöd för män. Det finns även en stödlinje för män samt en för transpersoner som du som är utsatt för våld kan vända dig till. Se kontaktinformation lite längre ner på sidan.

Läs mer här på 1177 som har en lång lista på var man kan vända sig vid våld i en partnerrelation. Umo.se har en annan lista här på ställen dit du som ung och våldsutsatt kan vända dig.

Om du känner dig begränsad av din familj eller släkt, utsätts för hot och våld när du gör egna val, eller riskeras att giftas bort har Rädda barnen en lista på var du kan vända dig här på deras informationshemsida och stödchatt Kärlekenärfri.se.

Stödlinjen för män

Stödlinjen för transpersoner

Kvinnofridslinjen

Våld i skolan

Skolan är den vanligaste platsen för unga att utsättas för våld. Är du elev som utsätts, eller bevittnar våld eller kränkningar ska du i första hand kontakta skolpersonalen. Det är deras ansvar att ingripa och sen snabbt meddela rektorn att en elev har utsatts. Enligt skollagen är alla skolor skyldiga att ha en handlingsplan för att förebygga och förhindra våld och kränkningar. Du kan också få stöd från Elevhälsan i skolan, där kan man träffa en skolkurator och få annan hjälp. Om våldet fortsätter utan att skolan ingriper kan man anmäla skolan till skolinspektionen. Du kan läsa mer om våld och kränkningar i skolan och kontakta Barn och Elevombudsmannen (BEO) på skolinspektionens hemsida.

Läs mer om olika typer av våld och kränkningar mot barn och unga på Umo.se

Läs om mobbning hos Friends

Våld på jobbet

Sker våldet på en arbetsplats är arbetsgivaren skyldig att ha rutiner både för att förebygga våld och ingripa och ge stöd om en våldshandling inträffat på jobbet. Läs mer på arbetsmiljöverkets hemsida

Våld på offentlig plats

Om du utsatts för våld på offentlig plats, ska du i första hand vända dig till polisen. En stor del av mäns och killars våld sker i krogmiljö, ofta under påverkan av alkohol eller droger. I barer, vid festivaler eller under stora idrottsevenemang finns ofta säkerhetsvakter och rutiner för hur våldshändelser ska hanteras. Se därför till att uppmärksamma personalen på vad som hänt och kontakta polisen. Om du har möjlighet är det bra att försöka komma ihåg detaljer om händelseförloppet och gärningspersonen, samt ta kontaktuppgifter till vittnen till händelsen. Det kan hjälpa vid en framtida utredning och eventuell rättegång. 

Våld på nätet

Idag sker även mycket våld på nätet, bland annat i form av sexualiserat våld, hatbrott och psykiskt våld. Svensk lag gäller även på nätet och du kan alltid anmäla ett brott till polisen. Näthatshjälpen är en hemsida av Make Equal med information, tips och filmer på vad du kan göra om du utsatts. 

Stöd efteråt

Som våldsutsatt kan du eller en närstående alltid söka hjälp hos Brottsofferjouren för råd och stöd efter ett brott. RFSL har även en brottsofferjour för hbtq-personer

Hos MÄN:s stödchatt Killar.se för unga killar kan du också prata om våld med några av våra volontärer.