Lyssna och bekräfta

Genom att vara nyfiken, lyhörd och uppmuntrande lägger du grunden för bra samtal. När du som vuxen aktivt lyssnar på barnet/den unga blir det lättare för hen att dela med sig av sina tankar.

Ställ öppna frågor

Ett sätt att få igång ett bra samtal är att ställa öppna frågor. Öppna frågor är sådana, som man inte kan svara ”ja” eller ”nej” på. Det kan låta så här:

 • "Hur tänker du om …?"

 • "Vad funderar du på när det kommer till …?"

 • "När tycker du att det blev viktigt med …?"

 • "Vad tycker du om …?"

 • "Hur gör du när …?"

 • "Vad är det bästa/sämsta med …?"

 • "Hur får det dig att må …?"

Genom att ställa öppna frågor får du en möjlighet att höra vad barnet/den unga själv tänker – vad är till exempel det första, spontana svaret på din fråga? Det kan säga en del om det som ligger närmast till hands när det gäller dessa frågor. Med öppna frågor kan du undvika att hamna i ett samtal som utgår ifrån dina egna förutfattade meningar.

Om du lyssnar noga kan du också snappa upp hur barnet/ungdomen pratar om ämnet, vilka ord hen använder och hur hen uttrycker sig.

Tänk på att frågor som börjar med "varför" kan uppfattas ifrågasättande!

Frågor som börjar med ”varför” räknas också som öppna frågor. Dock kräver de därför-svar, vilket gör att varför-frågor ibland kan kännas ifrågasättande. Fundera på när det kan fungera med varför-frågor, och när det passar bättre att formulera sig på annat vis.

Uppmuntra och bekräfta

Uppmuntra och bekräfta barnet/den unga i samtalet när hen delar med sig av sina tankar, funderingar och erfarenheter. Det handlar inte om att du ska säga att barnet/ungdomen är ”duktig” eller ”presterar”. Det handlar om att sätta ord på att du uppskattar att hen vill samtala med dig och att visa att du hört vad hen sagt.

Så här kan du säga:

 • "Tack för att du delar med dig!"

 • "Jag uppskattar verkligen att vi kan prata om det här."

 • "Du formulerar dig supertydligt, det märks att du funderat på det här."

 • "Jättefint att få höra dina tankar."

 • "Spännande att få tänka ihop!"